Pielgrzymka wdzięczności

Proboszcz parafii Polichna, ks. Krzysztof Piskorski zorganizował 16. czerwca 2012. w uroczystość Niepokalanego Serca Maryi pielgrzymkę dla dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych oraz ich rodziców do Krasnobrodu, gdzie we Mszy Św. dziękczynnej udział wzięła również grupa ze Świdnika wraz ze scholą ''Nutki Chwały'' prowadzonej od dwóch lat przez siostrę Bożenę oraz dzieci z ks. Piotrem z Żyrzyna. - Przybyliśmy do tego sanktuarium, żeby za pośrednictwem Matki Bożej podziękować Bogu za wielki dar - Eucharystię. My z diecezji lubelskiej zgromadziliśmy się dzisiaj z tego powodu u Pani Roztocza - powiedział Ksiądz Kanonik ze Świdnika. - Raduje się serce w Bogu, Zbawcy moim - gromkim głosem Więcej...

Niedziela Biblijna

27.maja 2012 parafia Polichna przeżywała jako Niedzielę Biblijną, goszcząc prof. KUL ks Mirosława Wróbla wraz z członkami Dzieła Biblijnego. Głosząc homilię ks.Profesor mówił: ''Dzisiaj w uroczystość Zesłania Ducha Świętego spoglądamy na wieczernik, gdzie Chrystus ustanowił Eucharystię i Kapłaństwo' a później w pięćdzięsiątnicę zesłał Ducha Świętego, który dokonał wielkich rzeczy w życiu Apostołów (...) Duch Św. trwa w Kościele powodując, że Kościół jest spoistą duchową wspólnotą, trwająca nieustannie aż na wieki. Nie przemogą Kościoła żadne ataki, bo Kościół to przestrzeń Ducha; nasz dom, w którym możemy odnajdywać prawdziwe szczęście. Moc Ducha Świętego nieustannie Kościół przemienia, Więcej...

O nowe powołania

13.05. 2012. parafia Polichna przeżywała odpust ku czci św. Izydora, goszcząc Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, ks. dr. Marka Słomkę, który modlił się  podczas uroczystej sumy odpustowej za przyczyną patrona dnia, by Bóg błogosławił każdej ludzkiej pracy. Proboszcz zaś, ks.Krzysztof Piskorski witając wszystkich zebranych, parafian, gości, orkiestrę dętą i chór, akcentował: ''Chłopcy niech pomyślą, czy Pan Bóg puka do ich serca, żeby głosu powołania nie zaprzepaścić'' i dodawał; '' Niech nasza ofiara tej Mszy św. będzie szczególna, dlatego zachęcam do pełnego w niej uczestnictwa, by przyjąć Komunię św. w naszej szczególnej intencji o nowe i święte powołania kapłańskie z tej Więcej...

Największy dar

Grupa pielgrzymów pochodzących z Kresów a przybyłych wraz z ks. Jerzym Krawczykiem i  poetą Krzysztofem Kołtunem w Święto Niepodległości do Sanktuarium Matki Bożej w Polichnie modliła się w łączności z Matką Najświętszą podczas uroczystej Mszy św. o godz.11, którą ks. Jerzy koncelebrował z ks. kan. Józefem Dobrowolskim. - Największy dar z Wołynia-obraz słynący łaskami Matki Bożej Loretańskiej niech tu będzie po wsze czasy i niech Wam służy.Gorliwie się tu módlcie, bo to przynosi plon obfity. Niech Was zainspiruje to, że w Lubomlu modlili się przed Nim wielcy Polacy: Tadeusz Kościuszko, Bolesław Prus. Przed sumą ludzie śpiewali różaniec. Ksiądz prałat Stefan Jastrzębski wyjeżdżał ostatni z Więcej...

Boże Narodzenie

Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Polichnie wcielili się w postacie biblijne, aby zainscenizować Boże Narodzenie. Kolędy zaśpiewały dziewczynki z tutejszego gimnazjum, a chłopcy zagrali melodie na instrumentach dętych. Okazale prezentowali się Trzej Królowie, sympatię widzów budził zwłaszcza ten z twarzą umalowaną węglem. Na koniec przedstawienia Pasterze posypali wszystkich owsem, a dzieci wykonały piosenkę ''Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka, ale proszę Cię Jezu, wejdź do mego serduszka'', którą poznały przed miesiącem w czasie Misji Parafialnych. Radość zapanowała w społeczności szkolnej. Proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski odczytał Ewangelię o Narodzeniu Jezusa, odmówił wespół Więcej...

Maryjny odpust

Prawdę, że Bóg nie zwleka, przypomniał ks. Dymitr Szostakiewicz FDP, student KUL Dra Teologii Pastoralnej w II niedzielę adwentu /4.XII 2011r./ w czasie odpustu ku czci Matki Bożej Loretańskiej w Polichnie, gdzie znajduje się Jej cudowny wizerunek /od 1948r./.Kaznodzieja powiedział,że kierując uwagę na największą relikwię związaną z Matką Bożą z Loreto - które Jan Paweł II określił ''pierwszym sanktuarium międzynarodowym '',uświadamiamy sobie, że tam Maryja usłyszała pozdrowienie Archanioła i przyjęła jego przesłanie, dowiedziawszy się, że zostanie matką Syna Bożego. Zauważył też, że historia tego domu z Loreto jest bliska Polakom, którym pogarsza się sytuacja materialna i ogarnia lęk przed Więcej...

Misje Święte

Parafia pod wezwaniem św. Jana Vianney’a w Polichnie przeżywała Misje Święte w dniach 13-20. listopada br. przeprowadzone przez Misjonarzy Świętej Rodziny. W tym czasie łaski codziennie były odprawiane Msze Św., Nabożeństwa Misyjne, adorowano Najświętszy Sakrament, śpiewano Apel Maryjny, po którym święcono ogień i wodę a z zapalonymi lampionami wracano do domów. Modlono się za zmarłych na cmentarzu, celebrowano Drogę Krzyżową i Nabożeństwo Ekspiacyjne oraz odmawiano różaniec. Odbywały się spotkania dla dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, osób chorych i starszych z udzieleniem Sakramentu Chorych, zaś tym przykutym do łóżka posługiwał ks. Proboszcz, jeżdżąc do ich domów w czwartek Więcej...

Biały żar chleba

Uroczysty korowód dożynkowy 28.08.2011r.  prowadzony przez orkiestrę dętą przemierzył drogę od szkoły do kościoła, przed którym starosta uroczystości Grzegorz Kułaga trzymając chleb, polecał Bogu rolniczy trud i modlitwę dziękczynną. Wchodzącym do świątyni towarzyszyły słowa pieśni śpiewanej przez chór ‘’Wejrzyj Panie na lud wierny dzisiaj tu zebrany, spracowane ręce składają na Twym ołtarzu te zbożowe wieńce’’. Na wszystkich terenach Polski zakończyły się żniwa, zgromadziliśmy zapasy ziemi, z mąki piekarze i gospodynie pieką bochny chleba-owoc pracy ludzkiej oraz dar hojności Boga, który sprawia, że ziemia daje plon, a człowiekowi siłę i mądrość do pracy. Składam dziękczynienie i Więcej...

Mocni wiarą

Przeżywamy dzisiaj  wielką uroczystość  odpustową ku czci św. Proboszcza z Ars, który żył we Francji  w XIXw., odznaczając się miłością Boga i ludzi, a pokonawszy wiele trudności, osiągnął świętość. Gorliwą  wiarą, nieustanną modlitwą, ascezą i wielogodzinną posługą w konfesjonale zyskał wiele serc. Dzisiejsza Eucharystia  to oddech wiary, doświadczany również w łączności  z pielgrzymującymi parafianami na Jasną Górę’’- powiedział ks. Proboszcz  Krzysztof Piskorski, powitawszy wszystkich  zgromadzonych na sumie w niedzielę 7.08 br. ,w tym licznych  kapłanów, zakonników kaznodzieję-kustosza sanktuarium w Wąwolnicy, ks. Infułata  Jana Pęzioła, orkiestrę dętą, chór parafialny, delegacje Legionu Więcej...

Pielgrzymka na Święty Krzyż

Dzieci pierwszokomunijne i trzecioklasiści obchodzący rocznice przyjęcia I Komunii św. udały się wraz ze swoimi rodzicami 20.06. br. do najstarszego w Polsce sanktuarium pod wezwaniem Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich. Po zwiedzeniu świątyni i wysłuchaniu jej bogatej historii uświadomiły sobie aktualność zawołania Benedyktynów „Módl się i pracuj”, zobaczyły obrazy Franciszka Smuglewicza, wsłuchując się w ich opis, przybliżyły sobie informacje o pracy misjonarzy, ucałowały relikwie Krzyża Świętego, po czym o godz. 12.00 uczestniczyły we Mszy Św., którą odprawił ks. Proboszcz w koncelebrze z miejscowym Kapłanem, który powitawszy pielgrzymów z Polichny, nawiązał do Więcej...