Pasterka

Do  naszej wspólnoty parafialnej przybył Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński, celebrował Mszę Świętą o północy 24.12.2009 r. razem z księdzem dr Tomaszem Adamczykiem, księdzem kanonikiem Józefem Dobrowolskim i księdzem proboszczem Krzysztofem Piskorskim. Upraszał Boże łaski dla wiernych i wspólnie przeżywał radość z Bożego Narodzenia. W serdecznych i uroczystych słowach powitania Ksiądz Proboszcz  wyraził również wdzięczność Metropolicie Lubelskiemu za zaufanie i powierzenie  polichneńskiej parafii. Powiedział: ''Czuję się szczególnie wyróżniony, zwłaszcza, że ma to miejsce w ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Kapłańskim i do parafii pod wezwaniem świętego Jana Marii Vianney'a - Więcej...

Rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe trwały od 4.12.2009 r. do 6.12.2009 r. Prowadził je ksiądz doktor Adam Bab. Ich tematyka dotyczyła świętości, którą mierzymy miłością do Boga i ludzi. Rekolekcje zakończyły się odpustem ku czci Matki Bożej Loretańskiej 6.12. 2009 r. W ten dzień, o godzinie 11:30 przed Najświętszym Sakramentem modlił się proboszcz, ksiądz Krzysztof Piskorski. Sumę odpustową odprawili: ks.dr Adam Bab i ks. kan. Józef Dobrowolski. Uroczystość odpustowa zgromadziła dużą ilość wiernych, w tym dzieci i młodzież. Po sumie w roli Świętego Mikołaja wystąpiła Lidka Konefał. Dzieci czekające na Świętego Mikołaja recytowały okolicznościowe wiersze. Później rozpoczęło się rozdawanie paczek. M.K. Więcej...