Wychowanie to sprawa serca

W wakacje 2013r. nauczyciele (w tym przedstawiciele z Polichny), księża, siostry zakonne, rodzice uczestniczyli w Lublinie (Kalinowszczyzna) w adoracji relikwii  świętego Jana Bosko (1815-1888), który uznawał, że wychowanie to sprawa serca. Na Mszy Świętej 8.07.2013. o godz. 7:00 słowa homilii w sposób szczególny były skierowane dla nauczycieli, by im przypomnieć, że właściwe wychowanie musi być poprzedzone samowychowaniem. ''System Św. Jana Bosko  jest do dziś aktualny, nieprzemijający, zbudowany z trzech filarów: rozum, religijność, miłość. Pierwszy nakazuje uczyć się dobrze myśleć, rozwijać inteligencję rozumianą jako umiejętność znalezienia się w nowych, zaskakujących sytuacjach, Więcej...