Dożynki parafialne 2018

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26. 08. 2018 r.  o godzinie 11. ksiądz Krzysztof Piskorski odprawił Mszę Świętą dziękczynną za tegoroczne plony. Starostami dożynek byli: Marcin Zimak i Agnieszka Dziewa, którzy przynieśli do kościoła chleb i kwiaty. Wieniec dożynkowy donieśli przedstawiciele Polichny III. Grała miejscowa orkiestra dęta, śpiewał chór parafialny pod kierunkiem organisty Krzysztofa Nowakowskiego oraz zespół ludowy Kalina Folk. W kazaniu Ksiądz Proboszcz akcentował potrzebę dziękowania Bogu za chleb powszedni oraz siewcom i żniwiarzom za ich pracę, zachęcając do zrobienia rachunku sumienia z naszej wdzięczności. Budził ducha nadziei. Podał przykład rolnika - Więcej...

Odpust ku czci św. Jana Vianneya

W niedzielę 5. 08. 2018 r. parafia w Polichnie przeżywała odpust ku czci swojego Patrona. Sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił ks. Jerzy Krawczyk.   Najpierw wyraził radość, że ten odpust wypada w czasie żniw. Akcentował potrzebę dziękowania Bogu za chleb powszedni oraz chleb eucharystyczny.Powiedział:''Nie brakuje chleba powszedniego i chleba, który daje Pan. I nie może być tak, że przez ten dostatek nie potrafimy dziękować Panu Bogu.'' Nawiązał do rolniczej, wymagającej pracy, przeżywanych trudności, szacunku do chleba, wiary przodków, budząc - za Norwidem - tęsknotę za sacrum i Ojczyzną ''wyprostowanych Polaków''. Wspomniał o świadectwie wiary ks. Dominika Maja - "kapłana według Więcej...

Bierzmowanie

Ksiądz biskup  Ryszard Karpiński udzielił 15. czerwca 2018 r. sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej z polichneńskiej parafii. W homilii Jego Ekscelencja akcentując prawdę o Zmartwychwstaniu Jezusa, zachęcał do pernamentnego pogłębiania wiary i realizowania praktyk religijnych. Mówił m.in. '' Czy potrafisz coś rozumnego powiedzieć, dlaczego wierzysz? Dziś ludzie są po kilku fakultetach, a z religii mają wiedzę mniejszą niż dzieci pierwszokomunijne. Jak bardzo potrzebna jest pomoc Ducha Świętego, by sięgnąć po Pismo Święte, katechizm, pomodlić się rano i wieczorem, przyjść w niedzielę i święta do kościoła, formować wciąż swoje sumienie i słuchać podpowiedzi Ducha Świętego.(...) Nie Więcej...

Osiągnięcia młodych Parafian

   I. Nowi  lektorzy       Piotr Zarawski, Mateusz Brankiewicz i Michał Galek  w grupie 290 chłopców z całej archidiecezji lubelskiej zostali uroczyście dopuszczeni do czytania Słowa Bożego w czasie Mszy Św. Nowych lektorów w służbie ołtarza Bożego ustanowił abp. Stanisław Budzik w Lublinie w parafii Matki Bożej Fatimskiej 17. maja 2018 r. Ksiądz Arcybiskup przypomniał im, że są solą ziemi i światłem świata. - Byłoby rzeczą wspaniałą, drodzy chłopcy, gdyby przez waszą posługę ludzie mogli pokochać i odkrywać piękno Pisma Świętego. Aby tak się stało,musicie zawsze starannie przygotowywać się do czytania słowa Bożego w zgromadzeniu wiernych. Aby tak było, musicie sami pokochać Pismo Więcej...

Boże Ciało

W czwartek 31. 05. 2018 r. o godz. 9. Ksiądz Proboszcz w koncelebrze z ks. Grzegorzem Różyło (Lublin)  odprawił uroczystą Mszę Świętą. Oprócz parafian i gości aktywny udział w niej wzięły dzieci obchodzące rocznicę pierwszej Komunii Świętej, które zostały przygotowane przez katechetkę Agnieszkę Kalisz. Na ołtarz złożyły m. in. dar pieniężny na potrzeby parafii. W czasie kazania ks. Różyło przypomniał o tym, co dzieje się na ołtarzu w czasie Mszy Świętej. Przywołując wzruszające wydarzenia, pomagał zrozumieć, czym jest Komunia Święta i ożywiał wiarę w Ciało i Krew Chrystusa. Mówił m.in.: ''To, co przyjmujemy, to Ciało i Krew Chrystusa.(...) Komunia Święta jest pokarmem ludzi w drodze, danym Więcej...

Niedziela powołaniowa

22.04.2018 r. gościliśmy w naszej parafii Misjonarza Afryki - Ojca Białego Marcina, który mówił o powołaniach do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego, podkreślając wagę intensywnej i gorliwej modlitwy w tych intencjach. Przestrzegał rodziny, żeby nie oddalały od powołania. Mówił: ''Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. Zaprasza nas do modlitwy za powołanych, by mogli służyć nie jako najemnicy, ale zastępcy Dobrego Pasterza.'' Na podstawie własnego doświadczenia uświadomił, jak bardzo ludzie potrzebują kapłanów i osób konsekrowanych. Nawiązał też do obecnego na Eucharystii kleryka Mateusza z Lublina, który zebrał w tym dniu tacę na potrzeby seminarium. Ministranci zaś rozprowadzali Więcej...

Spotkanie z mistrzami muzyki, tańca i śpiewu

Wydarzenie niezwykłe - operetkowy koncert charytatywny pt. ''Miłość niejedno ma imię'', którego dochód został przeznaczony na remont naszego kościoła, odbyło się 21 maja 2017 r. w Chełmskim Domu Kultury. Wykonawcami piosenek, arii i duetów byli soliści Teatru Muzycznego w Lublinie i Teatru Wielkiego w Warszawie: Anna Barska - sopran, Dorota Szostak - Gąska- sopran, Mariola Zagojska- sopran, Natalia Skipor- mezzosopran, Jakub Gąska- tenor oraz gość szczególny: Iwona Sawulska - dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie. Wykonali Oni największe przeboje ze znanych i lubianych oper, operetek i musicali, zaś instrumentalne przeboje usłyszeliśmy w znakomitym wykonaniu: Natalia Kozub - skrzypce, Więcej...

Odpust ku czci św. Izydora

W  niedzielę 14. maja 2017 r. w kościele w Polichnie odbył się odpust ku czci św. Izydora oracza- patrona rolników odznaczającego się szczególną pracowitością, modlitwą, pobożnością. Sumie odpustowej przewodniczył, homilię wygłosił i poprowadził procesję eucharystyczną ks. dr. Maciej Hułas ( KUL). Podkreśliwszy istotny związek świątyni w Polichnie ze swoim kapłaństwem ( tu pierwszy raz w swoim życiu udzielił wiernym Komunii Św.),przypomniał cel praktyk religijnych, podał ważne myśli i poruszające przesłanie Kościoła dla człowieka 21. wieku. Powiedział m.in.''Gromadzimy się na Eucharystii, aby składać Bogu ofiarę, dziękować za otrzymane dobro, czerpać od Chrystusa moc, bo tylko On jest w Więcej...

Wiara i powołanie

Parafia Polichna przeżywała uroczyście i wyjątkowo odpust ku czci św. Izydora- oracza w niedzielę 8.05. 2016. Sumę koncelebrowali: proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski oraz doktorant KUL, ks. Marek Piedziewicz, który wygłosił homilię. Mówiąc o ważnych słowach na całe życie i okolicznościach ich zapamiętania, wyakcentował, że Jezus w ostatnich dniach zostawił uczniom wskazówki: 1. powiedział o Duchu Świętym, który da moc do wyznawania wiary; 2. prosił, aby całemu światu głosić prawdę o Zbawicielu, a nawiązawszy do świętego Izydora, przypomniał, że od rodziców zapamiętał on następujące zdanie;''Módl się i pracuj, a Bóg Ci dopomoże''. Kaznodzieja podkreślał:'' Pracodawca zarzucał mu, że się Więcej...

Wychowanie to sprawa serca

W wakacje 2013r. nauczyciele (w tym przedstawiciele z Polichny), księża, siostry zakonne, rodzice uczestniczyli w Lublinie (Kalinowszczyzna) w adoracji relikwii  świętego Jana Bosko (1815-1888), który uznawał, że wychowanie to sprawa serca. Na Mszy Świętej 8.07.2013. o godz. 7:00 słowa homilii w sposób szczególny były skierowane dla nauczycieli, by im przypomnieć, że właściwe wychowanie musi być poprzedzone samowychowaniem. ''System Św. Jana Bosko  jest do dziś aktualny, nieprzemijający, zbudowany z trzech filarów: rozum, religijność, miłość. Pierwszy nakazuje uczyć się dobrze myśleć, rozwijać inteligencję rozumianą jako umiejętność znalezienia się w nowych, zaskakujących sytuacjach, Więcej...