Odpust ku czci św. Izydora

W  niedzielę 14. maja 2017 r. w kościele w Polichnie odbył się odpust ku czci św. Izydora oracza- patrona rolników odznaczającego się szczególną pracowitością, modlitwą, pobożnością.
Sumie odpustowej przewodniczył, homilię wygłosił i poprowadził procesję eucharystyczną ks. dr. Maciej Hułas ( KUL). Podkreśliwszy istotny związek świątyni w Polichnie ze swoim kapłaństwem ( tu pierwszy raz w swoim życiu udzielił wiernym Komunii Św.),przypomniał cel praktyk religijnych, podał ważne myśli i poruszające przesłanie Kościoła dla człowieka 21. wieku. Powiedział m.in.”Gromadzimy się na Eucharystii, aby składać Bogu ofiarę, dziękować za otrzymane dobro, czerpać od Chrystusa moc, bo tylko On jest w stanie uleczyć rany i wlewać nadzieję w serca. Ważne, że jedyne spełnienie możemy osiągnąć w Chrystusie. On i Jego nauka to stały szlak, którym człowiek ma dążyć, by życia-wielkiego daru- nie zniszczyć. Droga Chrystusa jest sprawdzonym, stałym elementem w zmiennym świecie. Człowiek odnajduje w Chrystusie szczęście, przez Niego poznaje Boga- Stwórcę świata, porządku, praw.(…) Patrząc na Jezusa, mamy odkrywać sens tego, co nas spotyka”. Kaznodzieja apelował więc;” Przychodźmy do świątyni, by Bogu powierzać wszystko, także swoje lęki, a On przekonwertuje je w ufność” i życzył:”Niech prawdy wiary przemieniają nas, przesycają nasze działanie i relacje z ludźmi, niech przynoszą szczęście i spełnienie”.
W uroczystości uczestniczyła miejscowa orkiestra dęta, strażacy z pocztem sztandarowym, chór parafialny, młodzież i dzieci oraz kapłani z okolicznych parafii na czele z dziekanem, ks.dr. Jerzym Zamorskim.
Przeżyty odpust przypomniał o powszechnym powołaniu w Chrystusie do świętości.