Wizytacja Kanoniczna

  9.05.2010 r. w naszej parafii gościł ksiądz biskup Artur Miziński, który spotkał się najpierw z nauczycielami na plebanii. Uwrażliwił ich na podmiotowe traktowanie wychowanków oraz pojmowanie swojej profesji jako powołania. Zwracając uwagę na znaczenie współpracy rodziny, Kościoła i szkoły w procesie wychowania, Ksiądz Biskup wyraził zadowolenie, że w Polichnie te podmioty działają zgodnie, afirmują i urzeczywistniają wartości chrześcijańskie. Podczas Mszy Świętej udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. W czasie homilii powiedział m.in.:”Wyznacznikiem wiary i miłości do Boga jest zachowanie na co dzień przykazań, które trzeba respektować niezależnie od okoliczności, bo to Więcej...