Wiara i powołanie

Parafia Polichna przeżywała uroczyście i wyjątkowo odpust ku czci św. Izydora- oracza w niedzielę 8.05. 2016. Sumę koncelebrowali: proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski oraz doktorant KUL, ks. Marek Piedziewicz, który wygłosił homilię. Mówiąc o ważnych słowach na całe życie i okolicznościach ich zapamiętania, wyakcentował, że Jezus w ostatnich dniach zostawił uczniom wskazówki: 1. powiedział o Duchu Świętym, który da moc do wyznawania wiary; 2. prosił, aby całemu światu głosić prawdę o Zbawicielu, a nawiązawszy do świętego Izydora, przypomniał, że od rodziców zapamiętał on następujące zdanie;''Módl się i pracuj, a Bóg Ci dopomoże''. Kaznodzieja podkreślał:'' Pracodawca zarzucał mu, że się Więcej...