Wiara i powołanie

Parafia Polichna przeżywała uroczyście i wyjątkowo odpust ku czci św. Izydora- oracza w niedzielę 8.05. 2016. Sumę koncelebrowali: proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski oraz doktorant KUL, ks. Marek Piedziewicz, który wygłosił homilię. Mówiąc o ważnych słowach na całe życie i okolicznościach ich zapamiętania, wyakcentował, że Jezus w ostatnich dniach zostawił uczniom wskazówki: 1. powiedział o Duchu Świętym, który da moc do wyznawania wiary; 2. prosił, aby całemu światu głosić prawdę o Zbawicielu, a nawiązawszy do świętego Izydora, przypomniał, że od rodziców zapamiętał on następujące zdanie;”Módl się i pracuj, a Bóg Ci dopomoże”. Kaznodzieja podkreślał:” Pracodawca zarzucał mu, że się modli, nie pracuje.(…) A św. Izydor był to człowiek ogromnej pracy fizycznej.Otrzymał wyjątkowy przydomek: oracz. Oranie to rozcinanie ziemi, dzięki czemu staje się ona pulchna i może wydać życie.
Trzeba zaorać ziemię, by wydała życie”.Kaznodzieja ukazał też w ciekawy sposób duchowy sens orania, zachęcając do przeorania swojego sumienia, duszy, relacji z innymi ludźmi i Bogiem, by przynieść plon i życie. Powiedział:”Kiedy myślimy o św. Izydorze, powinniśmy zobaczyć, co przeorać:
nie zatajać grzechu podczas spowiedzi św., bardziej kochać najbliższych, odwiedzić kogoś samotnego, napisać list lub zadzwonić do osoby znajomej, przebaczyć komuś, kto skrzywdził, być na co dzień bliżej Boga. Bóg jest zawsze blisko nas, o ile chcemy do Niego przyjść. Wtedy udziela duchowej siły.(…) Święty Izydor może towarzyszyć w wewnętrznej pracy”.
Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu ks. Marek odmówił ”Litanię do św. Izydora”, a następnie wyruszyła procesja eucharystyczna wokół kościoła, którą poprowadził Jego Ekscelencja Jan Sobiło, przybyły do polichneńskiej parafii okolicznościowo i po raz pierwszy. W przemówieniu wyznał, że jest to dar od Boga i życzył życia w łasce, a Księdzu Proboszczowi owocnego duszpasterzowania. Zwrócił się też do przybyłych kapłanów z okolicznych parafii na czele z dziekanem, ks. dr .Jerzym Zamorskim, mówiąc;”Jak patrzę na wasze kapłaństwo, jestem trzydzieści lat młodszy. Życzę Wam, by służba kapłańska przyniosła błogosławiony owoc. (…) W I A R A  I  P OWO Ł A N I E- to najpiękniejsze, co Polska ma. Najważniejsza formacja to wiara naszych rodzin. W 1050- lecie chrztu Polski trzeba o tym pamiętać, wypraszać potrzebne łaski dla kapłanów. Kilkadziesiąt tysięcy Mszy Świętych odprawianych codziennie na polskiej ziemi, to wielki dar. Kochajcie swoich duszpasterzy, a łaska Boża niech Was prowadzi na wszystkich drogach i ścieżkach życia”.Po procesji wierni odśpiewali ”Te Deum”, a Ksiądz Biskup udzielił szczególnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.