Boże Narodzenie

Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Polichnie wcielili się w postacie biblijne, aby zainscenizować Boże Narodzenie. Kolędy zaśpiewały dziewczynki z tutejszego gimnazjum, a chłopcy zagrali melodie na instrumentach dętych. Okazale prezentowali się Trzej Królowie, sympatię widzów budził zwłaszcza ten z twarzą umalowaną węglem. Na koniec przedstawienia Pasterze posypali wszystkich owsem, a dzieci wykonały piosenkę ''Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka, ale proszę Cię Jezu, wejdź do mego serduszka'', którą poznały przed miesiącem w czasie Misji Parafialnych. Radość zapanowała w społeczności szkolnej. Proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski odczytał Ewangelię o Narodzeniu Jezusa, odmówił wespół Więcej...

Maryjny odpust

Prawdę, że Bóg nie zwleka, przypomniał ks. Dymitr Szostakiewicz FDP, student KUL Dra Teologii Pastoralnej w II niedzielę adwentu /4.XII 2011r./ w czasie odpustu ku czci Matki Bożej Loretańskiej w Polichnie, gdzie znajduje się Jej cudowny wizerunek /od 1948r./.Kaznodzieja powiedział,że kierując uwagę na największą relikwię związaną z Matką Bożą z Loreto - które Jan Paweł II określił ''pierwszym sanktuarium międzynarodowym '',uświadamiamy sobie, że tam Maryja usłyszała pozdrowienie Archanioła i przyjęła jego przesłanie, dowiedziawszy się, że zostanie matką Syna Bożego. Zauważył też, że historia tego domu z Loreto jest bliska Polakom, którym pogarsza się sytuacja materialna i ogarnia lęk przed Więcej...

Misje Święte

Parafia pod wezwaniem św. Jana Vianney’a w Polichnie przeżywała Misje Święte w dniach 13-20. listopada br. przeprowadzone przez Misjonarzy Świętej Rodziny. W tym czasie łaski codziennie były odprawiane Msze Św., Nabożeństwa Misyjne, adorowano Najświętszy Sakrament, śpiewano Apel Maryjny, po którym święcono ogień i wodę a z zapalonymi lampionami wracano do domów. Modlono się za zmarłych na cmentarzu, celebrowano Drogę Krzyżową i Nabożeństwo Ekspiacyjne oraz odmawiano różaniec. Odbywały się spotkania dla dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, osób chorych i starszych z udzieleniem Sakramentu Chorych, zaś tym przykutym do łóżka posługiwał ks. Proboszcz, jeżdżąc do ich domów w czwartek Więcej...

Biały żar chleba

Uroczysty korowód dożynkowy 28.08.2011r.  prowadzony przez orkiestrę dętą przemierzył drogę od szkoły do kościoła, przed którym starosta uroczystości Grzegorz Kułaga trzymając chleb, polecał Bogu rolniczy trud i modlitwę dziękczynną. Wchodzącym do świątyni towarzyszyły słowa pieśni śpiewanej przez chór ‘’Wejrzyj Panie na lud wierny dzisiaj tu zebrany, spracowane ręce składają na Twym ołtarzu te zbożowe wieńce’’. Na wszystkich terenach Polski zakończyły się żniwa, zgromadziliśmy zapasy ziemi, z mąki piekarze i gospodynie pieką bochny chleba-owoc pracy ludzkiej oraz dar hojności Boga, który sprawia, że ziemia daje plon, a człowiekowi siłę i mądrość do pracy. Składam dziękczynienie i Więcej...

Mocni wiarą

Przeżywamy dzisiaj  wielką uroczystość  odpustową ku czci św. Proboszcza z Ars, który żył we Francji  w XIXw., odznaczając się miłością Boga i ludzi, a pokonawszy wiele trudności, osiągnął świętość. Gorliwą  wiarą, nieustanną modlitwą, ascezą i wielogodzinną posługą w konfesjonale zyskał wiele serc. Dzisiejsza Eucharystia  to oddech wiary, doświadczany również w łączności  z pielgrzymującymi parafianami na Jasną Górę’’- powiedział ks. Proboszcz  Krzysztof Piskorski, powitawszy wszystkich  zgromadzonych na sumie w niedzielę 7.08 br. ,w tym licznych  kapłanów, zakonników kaznodzieję-kustosza sanktuarium w Wąwolnicy, ks. Infułata  Jana Pęzioła, orkiestrę dętą, chór parafialny, delegacje Legionu Więcej...

Pielgrzymka na Święty Krzyż

Dzieci pierwszokomunijne i trzecioklasiści obchodzący rocznice przyjęcia I Komunii św. udały się wraz ze swoimi rodzicami 20.06. br. do najstarszego w Polsce sanktuarium pod wezwaniem Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich. Po zwiedzeniu świątyni i wysłuchaniu jej bogatej historii uświadomiły sobie aktualność zawołania Benedyktynów „Módl się i pracuj”, zobaczyły obrazy Franciszka Smuglewicza, wsłuchując się w ich opis, przybliżyły sobie informacje o pracy misjonarzy, ucałowały relikwie Krzyża Świętego, po czym o godz. 12.00 uczestniczyły we Mszy Św., którą odprawił ks. Proboszcz w koncelebrze z miejscowym Kapłanem, który powitawszy pielgrzymów z Polichny, nawiązał do Więcej...

Święty Izydor – wzór modlitwy

15. maja 2011.r. w niedzielę Dobrego Pasterza  odbył się odpust ku czci św. Izydora - bogobojnego rolnika z XVI. w. Ksiądz proboszcz Krzysztof Piskorski witając licznych zgromadzonych, oznajmił, że sumę odpustową kapłani odprawiają w intencji pracujących na roli, by z tegorocznych zasiewów ziemia wydala obfite plony, aby starczyło dla każdego chleba na pokarm i na ołtarz Pański. Druga intencja dotyczyła powołań do kapłaństwa w naszej parafii. Wsłuchując się w słowa kazania ks. Piotra Skwiry, wierni uświadomili sobie, że świętość jest dostępna dla wszystkich: kapłanów, rolników, wykształconych oraz prostych. ”Czy może być niedostępna dla nas?”- pytał  Kaznodzieja, a cytując słowa: ”Pan jest Więcej...

Wizytacja Kanoniczna

  9.05.2010 r. w naszej parafii gościł ksiądz biskup Artur Miziński, który spotkał się najpierw z nauczycielami na plebanii. Uwrażliwił ich na podmiotowe traktowanie wychowanków oraz pojmowanie swojej profesji jako powołania. Zwracając uwagę na znaczenie współpracy rodziny, Kościoła i szkoły w procesie wychowania, Ksiądz Biskup wyraził zadowolenie, że w Polichnie te podmioty działają zgodnie, afirmują i urzeczywistniają wartości chrześcijańskie. Podczas Mszy Świętej udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. W czasie homilii powiedział m.in.:”Wyznacznikiem wiary i miłości do Boga jest zachowanie na co dzień przykazań, które trzeba respektować niezależnie od okoliczności, bo to Więcej...

Pasterka

Do  naszej wspólnoty parafialnej przybył Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński, celebrował Mszę Świętą o północy 24.12.2009 r. razem z księdzem dr Tomaszem Adamczykiem, księdzem kanonikiem Józefem Dobrowolskim i księdzem proboszczem Krzysztofem Piskorskim. Upraszał Boże łaski dla wiernych i wspólnie przeżywał radość z Bożego Narodzenia. W serdecznych i uroczystych słowach powitania Ksiądz Proboszcz  wyraził również wdzięczność Metropolicie Lubelskiemu za zaufanie i powierzenie  polichneńskiej parafii. Powiedział: ''Czuję się szczególnie wyróżniony, zwłaszcza, że ma to miejsce w ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Kapłańskim i do parafii pod wezwaniem świętego Jana Marii Vianney'a - Więcej...

Rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe trwały od 4.12.2009 r. do 6.12.2009 r. Prowadził je ksiądz doktor Adam Bab. Ich tematyka dotyczyła świętości, którą mierzymy miłością do Boga i ludzi. Rekolekcje zakończyły się odpustem ku czci Matki Bożej Loretańskiej 6.12. 2009 r. W ten dzień, o godzinie 11:30 przed Najświętszym Sakramentem modlił się proboszcz, ksiądz Krzysztof Piskorski. Sumę odpustową odprawili: ks.dr Adam Bab i ks. kan. Józef Dobrowolski. Uroczystość odpustowa zgromadziła dużą ilość wiernych, w tym dzieci i młodzież. Po sumie w roli Świętego Mikołaja wystąpiła Lidka Konefał. Dzieci czekające na Świętego Mikołaja recytowały okolicznościowe wiersze. Później rozpoczęło się rozdawanie paczek. M.K. Więcej...