Pielgrzymka na Święty Krzyż

Dzieci pierwszokomunijne i trzecioklasiści obchodzący rocznice przyjęcia I Komunii św. udały się wraz ze swoimi rodzicami 20.06. br. do najstarszego w Polsce sanktuarium pod wezwaniem Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich. Po zwiedzeniu świątyni i wysłuchaniu jej bogatej historii uświadomiły sobie aktualność zawołania Benedyktynów „Módl się i pracuj”, zobaczyły obrazy Franciszka Smuglewicza, wsłuchując się w ich opis, przybliżyły sobie informacje o pracy misjonarzy, ucałowały relikwie Krzyża Świętego, po czym o godz. 12.00 uczestniczyły we Mszy Św., którą odprawił ks. Proboszcz w koncelebrze z miejscowym Kapłanem, który powitawszy pielgrzymów z Polichny, nawiązał do patrona tej parafii, akcentując, że „trzeba być wytrwałym, trzeba się modlić, bo modlitwa sprawia, że człowiek ma siły” i apelował „Przyjmujcie Pana Jezusa czystym sercem zawsze i miejcie na myśli św. Jana Vianeya”. W czasie tej Mszy Św. dzieci modliły się za biskupów, kapłanów, Księdza Proboszcza, rodziców i za siebie, by Bóg dopomógł im uchronić się od złego, by czyniły dobro, prosiły też o nowe i wartościowe powołania do kapłaństwa i zakonu, zwłaszcza ze swojej parafii. Po Mszy Św. pielgrzymi zwiedzili kryptę, gdzie spoczął Jarema Wiśniowiecki, opiewany w Trylogii przez Sienkiewicza, a następnie udali się na modlitwę do sanktuarium Maryjnego w Kałkowie-Godowie. Tam też z podziwem obejrzeli „Panoramę Świętokrzyską” przypominająca o miłości Boga i Ojczyzny oraz wybitnych Polaków, których zasługi potęgowała wiara, nadzieja i miłość.

M.K