Święty Izydor – wzór modlitwy

15. maja 2011.r. w niedzielę Dobrego Pasterza  odbył się odpust ku czci św. Izydora – bogobojnego rolnika z XVI. w.
Ksiądz proboszcz Krzysztof Piskorski witając licznych zgromadzonych, oznajmił, że sumę odpustową kapłani odprawiają w intencji pracujących na roli, by z tegorocznych zasiewów ziemia wydala obfite plony, aby starczyło dla każdego chleba na pokarm i na ołtarz Pański. Druga intencja dotyczyła powołań do kapłaństwa w naszej parafii.
Wsłuchując się w słowa kazania ks. Piotra Skwiry, wierni uświadomili sobie, że świętość jest dostępna dla wszystkich: kapłanów, rolników, wykształconych oraz prostych. ”Czy może być niedostępna dla nas?”- pytał  Kaznodzieja, a cytując słowa: ”Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie”, akcentował, że to swoiste wyznanie wiary przez wspólnotę parafialną, gdzie przywołuje się odległą czasowo postać św. Izydora, prostego i ubogiego rolnika, którego życie podziwia cały świat, bo stanowił wzór życia Ewangelią i wejścia w relacje z Chrystusem poprzez modlitwę. Mówił: ”Jeśli kocham Boga, jestem szczęśliwy, mam wszystko. Dla Chrystusa każdy jest wyjątkowy, jedyny. Jesteśmy zachwyceni błogosławionym Janem Pawłem II – jest nam bliski, jesteśmy z niego dumni, Bogu wdzięczni – bo jest  orędownikiem w niebie. Wdzięczność wyrażamy też Bogu za św. Izydora, którego  świadectwo życia uwiadamia, że do modlitwy nie jest potrzebna wiedza, ale serce, a dzięki modlitwie wchodzimy w świat Boga. Na to nam też są dani świeci”. Apelował: ”Szukajmy swoich orędowników, swoich pośredników, podążajmy swoim życiem ich śladami. Niech modlitwa będzie spotkaniem z tym Pasterzem, który jest zatroskany o nasze życie”.
W uroczystej procesji niesiono: chorągwie nowych błogosławionych: ks. Jerzego Popiełuszki oraz Jana Pawła II (ufundowane przez mieszkańców Polichny IV. i III.), nową figurka Matki Bożej Fatimskiej poświęconą 13 maja 2011r. w czasie nabożeństwa majowego przez  Księdza Proboszcza, który przypomniał wydarzenie sprzed 30 lat: zamach na Ojca św. i jego cudowne uzdrowienie a później dziękczynienie Fatimskiej Pani i zachęcał do jej uwielbienia: ”Czcimy Matkę Bożą Loretańską, oddajmy też hołd Matce Bożej  Fatimskiej, to jest ta sama Matka, ale w rożnych wizerunkach, niech oręduje za nami u Boga.”
Po procesji liczni kapłani na czele z Księdzem Dziekanem dekanatu kraśnickiego oraz wierni, a także diakon Jurek Krawczyk (ongiś uczeń gimnazjum w Polichnie) odśpiewali radosne ”Te Deum”.

Małgorzata Kowalik