Mocni wiarą

Przeżywamy dzisiaj  wielką uroczystość  odpustową ku czci św. Proboszcza z Ars, który żył we Francji  w XIXw., odznaczając się miłością Boga i ludzi, a pokonawszy wiele trudności, osiągnął świętość. Gorliwą  wiarą, nieustanną modlitwą, ascezą i wielogodzinną posługą w konfesjonale zyskał wiele serc. Dzisiejsza Eucharystia  to oddech wiary, doświadczany również w łączności  z pielgrzymującymi parafianami na Jasną Górę’’- powiedział ks. Proboszcz  Krzysztof Piskorski, powitawszy wszystkich  zgromadzonych na sumie w niedzielę 7.08 br. ,w tym licznych  kapłanów, zakonników kaznodzieję-kustosza sanktuarium w Wąwolnicy, ks. Infułata  Jana Pęzioła, orkiestrę dętą, chór parafialny, delegacje Legionu Maryi m.in. z Kraśnika, Urzędowa, Popkowic, Stróży, Sulowa, młodzież i dzieci aktywnie biorących udział w świętowaniu. Lekcje przeczytali Łukasz Kozieł Arkadiusz Kędziora. Ksiądz Infułat Jan Pęzioł nawiązując w homilii do treści Ewangelii i wprowadzenia Ks. Proboszcza, powiedział; ’’Chciejmy pochylić się nad tą wielką postacią, abyśmy się przyjrzeli jego wierze. Wiara to największa wartość w naszym życiu (…) Otwiera nas na drugiego człowieka. Wtedy jest jedność, wspólnota (…) Przez wiarę Bóg spotyka się z człowiekiem, swoim dzieckiem, bo ono mu się otworzyło. Wiara Bogu jest łaską. Pan Bóg swoją obecność zapisał w świecie, podpisał się jak wielki Autor książki czy artykułu. Kiedy patrzę na kościół w Polichnie-mój pierwszy  w kapłaństwie-myślę o inżynierze, który najpierw wyobraził sobie tę świątynię w umyśle, a później narysował jej plan. Kiedy patrzymy na świat, też widzimy Inżyniera/…/W każdym pokoleniu Bóg będzie dawał znaki m.in. poprzez życie świętych. Św. Faustyna, Ojciec Kolbe, Prymas Tysiąclecia, błogosławiony Jan Paweł II-to cuda Boże. To tak jak kochający rodzice dają dziecku wszystko co potrzebne, tak Bóg nam daje wszystko. My musimy to widzieć, aby nasza wiara była mocna. W naszej historii Polski Pan Bóg dawał łaskę wiary. Trwał okres niewoli, ale trzymając się kościoła ,tożsamości polsko-katolickiej, przetrwaliśmy. Módlmy się o wiarę dla narodu, zwłaszcza różańcem, módlmy się przez przyczynę św. Jana Vianney’a „. Po Mszy Św. i procesji wierni ucałowali relikwię Patrona parafii Polichna (istniejącą od 2006r.).
M.K.