Niedziela powołaniowa

22.04.2018 r. gościliśmy w naszej parafii Misjonarza Afryki – Ojca Białego Marcina, który mówił o powołaniach do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego, podkreślając wagę intensywnej i gorliwej modlitwy w tych intencjach.
Przestrzegał rodziny, żeby nie oddalały od powołania. Mówił: ”Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. Zaprasza nas do modlitwy za powołanych, by mogli służyć nie jako najemnicy, ale zastępcy Dobrego Pasterza.”
Na podstawie własnego doświadczenia uświadomił, jak bardzo ludzie potrzebują kapłanów i osób konsekrowanych.
Nawiązał też do obecnego na Eucharystii kleryka Mateusza z Lublina, który zebrał w tym dniu tacę na potrzeby seminarium.
Ministranci zaś rozprowadzali ciekawy biuletyn informacyjny pt. ”Głos z Afryki”, z którego dowiadujemy się m.in. jak stać się częścią wielkiej rodziny misjonarzy
pragnących, aby Ewangelia docierała do wszystkich ludów i narodów.
Parafianie z Polichny – zachęcani serdecznie przez Proboszcza (przypomnijmy: przywrócił On praktykę pierwszych czwartków miesiąca) – wsparli finansowo tę inicjatywę.