Boże Ciało

W czwartek 31. 05. 2018 r. o godz. 9. Ksiądz Proboszcz w koncelebrze z ks. Grzegorzem Różyło (Lublin)  odprawił uroczystą Mszę Świętą. Oprócz parafian i gości aktywny udział w niej wzięły dzieci obchodzące rocznicę pierwszej Komunii Świętej, które zostały przygotowane przez katechetkę Agnieszkę Kalisz.
Na ołtarz złożyły m. in. dar pieniężny na potrzeby parafii.
W czasie kazania ks. Różyło przypomniał o tym, co dzieje się na ołtarzu w czasie Mszy Świętej. Przywołując wzruszające wydarzenia, pomagał zrozumieć, czym jest Komunia Święta i ożywiał wiarę w Ciało i Krew Chrystusa. Mówił m.in.: ”To, co przyjmujemy, to Ciało i Krew Chrystusa.(…) Komunia Święta jest pokarmem ludzi w drodze, danym po to, by się wzmocnić oraz zaprosić Jezusa do siebie, rodziny, do swojego życia. W czasie Mszy Świętej jesteśmy gośćmi samego Boga. Jezus
jest obecny wśród nas. Podchodźmy do Komunii Świętej z żywą wiarą.” Kaznodzieja podał też przykład modlitwy – prośby o zachowanie Dekalogu i wierne trwanie przy Chrystusie.
Po Mszy Świętej wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Trasa wiodła od kościoła do Polichny Czwartej, następnie Trzeciej, Drugiej ( dwie stacje: przy posesji Wiesława i Agaty Lewandowskich oraz Jerzego i Genowefy Dziadoszów). Dzieci sypały kwiatki, grała miejscowa orkiestra dęta, śpiewał chór parafialny pod kierunkiem organisty Krzysztofa Nowakowskiego.
Kapłanów niosących Najświętszy Sakrament prowadzili chłopcy: Mateusz Orzeł i Arkadiusz Kędziora.
Po powrocie procesji do kościoła wierni odśpiewali radośnie ”Te Deum.”