Pielgrzymka na Święty Krzyż

Dzieci pierwszokomunijne i trzecioklasiści obchodzący rocznice przyjęcia I Komunii św. udały się wraz ze swoimi rodzicami 20.06. br. do najstarszego w Polsce sanktuarium pod wezwaniem Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich. Po zwiedzeniu świątyni i wysłuchaniu jej bogatej historii uświadomiły sobie aktualność zawołania Benedyktynów „Módl się i pracuj”, zobaczyły obrazy Franciszka Smuglewicza, wsłuchując się w ich opis, przybliżyły sobie informacje o pracy misjonarzy, ucałowały relikwie Krzyża Świętego, po czym o godz. 12.00 uczestniczyły we Mszy Św., którą odprawił ks. Proboszcz w koncelebrze z miejscowym Kapłanem, który powitawszy pielgrzymów z Polichny, nawiązał do Więcej...

Święty Izydor – wzór modlitwy

15. maja 2011.r. w niedzielę Dobrego Pasterza  odbył się odpust ku czci św. Izydora - bogobojnego rolnika z XVI. w. Ksiądz proboszcz Krzysztof Piskorski witając licznych zgromadzonych, oznajmił, że sumę odpustową kapłani odprawiają w intencji pracujących na roli, by z tegorocznych zasiewów ziemia wydala obfite plony, aby starczyło dla każdego chleba na pokarm i na ołtarz Pański. Druga intencja dotyczyła powołań do kapłaństwa w naszej parafii. Wsłuchując się w słowa kazania ks. Piotra Skwiry, wierni uświadomili sobie, że świętość jest dostępna dla wszystkich: kapłanów, rolników, wykształconych oraz prostych. ”Czy może być niedostępna dla nas?”- pytał  Kaznodzieja, a cytując słowa: ”Pan jest Więcej...

Wizytacja Kanoniczna

  9.05.2010 r. w naszej parafii gościł ksiądz biskup Artur Miziński, który spotkał się najpierw z nauczycielami na plebanii. Uwrażliwił ich na podmiotowe traktowanie wychowanków oraz pojmowanie swojej profesji jako powołania. Zwracając uwagę na znaczenie współpracy rodziny, Kościoła i szkoły w procesie wychowania, Ksiądz Biskup wyraził zadowolenie, że w Polichnie te podmioty działają zgodnie, afirmują i urzeczywistniają wartości chrześcijańskie. Podczas Mszy Świętej udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. W czasie homilii powiedział m.in.:”Wyznacznikiem wiary i miłości do Boga jest zachowanie na co dzień przykazań, które trzeba respektować niezależnie od okoliczności, bo to Więcej...

Pasterka

Do  naszej wspólnoty parafialnej przybył Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński, celebrował Mszę Świętą o północy 24.12.2009 r. razem z księdzem dr Tomaszem Adamczykiem, księdzem kanonikiem Józefem Dobrowolskim i księdzem proboszczem Krzysztofem Piskorskim. Upraszał Boże łaski dla wiernych i wspólnie przeżywał radość z Bożego Narodzenia. W serdecznych i uroczystych słowach powitania Ksiądz Proboszcz  wyraził również wdzięczność Metropolicie Lubelskiemu za zaufanie i powierzenie  polichneńskiej parafii. Powiedział: ''Czuję się szczególnie wyróżniony, zwłaszcza, że ma to miejsce w ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Kapłańskim i do parafii pod wezwaniem świętego Jana Marii Vianney'a - Więcej...

Rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe trwały od 4.12.2009 r. do 6.12.2009 r. Prowadził je ksiądz doktor Adam Bab. Ich tematyka dotyczyła świętości, którą mierzymy miłością do Boga i ludzi. Rekolekcje zakończyły się odpustem ku czci Matki Bożej Loretańskiej 6.12. 2009 r. W ten dzień, o godzinie 11:30 przed Najświętszym Sakramentem modlił się proboszcz, ksiądz Krzysztof Piskorski. Sumę odpustową odprawili: ks.dr Adam Bab i ks. kan. Józef Dobrowolski. Uroczystość odpustowa zgromadziła dużą ilość wiernych, w tym dzieci i młodzież. Po sumie w roli Świętego Mikołaja wystąpiła Lidka Konefał. Dzieci czekające na Świętego Mikołaja recytowały okolicznościowe wiersze. Później rozpoczęło się rozdawanie paczek. M.K. Więcej...