Niedziela powołaniowa

22.04.2018 r. gościliśmy w naszej parafii Misjonarza Afryki - Ojca Białego Marcina, który mówił o powołaniach do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego, podkreślając wagę intensywnej i gorliwej modlitwy w tych intencjach. Przestrzegał rodziny, żeby nie oddalały od powołania. Mówił: ''Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. Zaprasza nas do modlitwy za powołanych, by mogli służyć nie jako najemnicy, ale zastępcy Dobrego Pasterza.'' Na podstawie własnego doświadczenia uświadomił, jak bardzo ludzie potrzebują kapłanów i osób konsekrowanych. Nawiązał też do obecnego na Eucharystii kleryka Mateusza z Lublina, który zebrał w tym dniu tacę na potrzeby seminarium. Ministranci zaś rozprowadzali Więcej...

Spotkanie z mistrzami muzyki, tańca i śpiewu

Wydarzenie niezwykłe - operetkowy koncert charytatywny pt. ''Miłość niejedno ma imię'', którego dochód został przeznaczony na remont naszego kościoła, odbyło się 21 maja 2017 r. w Chełmskim Domu Kultury. Wykonawcami piosenek, arii i duetów byli soliści Teatru Muzycznego w Lublinie i Teatru Wielkiego w Warszawie: Anna Barska - sopran, Dorota Szostak - Gąska- sopran, Mariola Zagojska- sopran, Natalia Skipor- mezzosopran, Jakub Gąska- tenor oraz gość szczególny: Iwona Sawulska - dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie. Wykonali Oni największe przeboje ze znanych i lubianych oper, operetek i musicali, zaś instrumentalne przeboje usłyszeliśmy w znakomitym wykonaniu: Natalia Kozub - skrzypce, Więcej...

Odpust ku czci św. Izydora

W  niedzielę 14. maja 2017 r. w kościele w Polichnie odbył się odpust ku czci św. Izydora oracza- patrona rolników odznaczającego się szczególną pracowitością, modlitwą, pobożnością. Sumie odpustowej przewodniczył, homilię wygłosił i poprowadził procesję eucharystyczną ks. dr. Maciej Hułas ( KUL). Podkreśliwszy istotny związek świątyni w Polichnie ze swoim kapłaństwem ( tu pierwszy raz w swoim życiu udzielił wiernym Komunii Św.),przypomniał cel praktyk religijnych, podał ważne myśli i poruszające przesłanie Kościoła dla człowieka 21. wieku. Powiedział m.in.''Gromadzimy się na Eucharystii, aby składać Bogu ofiarę, dziękować za otrzymane dobro, czerpać od Chrystusa moc, bo tylko On jest w Więcej...

Wiara i powołanie

Parafia Polichna przeżywała uroczyście i wyjątkowo odpust ku czci św. Izydora- oracza w niedzielę 8.05. 2016. Sumę koncelebrowali: proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski oraz doktorant KUL, ks. Marek Piedziewicz, który wygłosił homilię. Mówiąc o ważnych słowach na całe życie i okolicznościach ich zapamiętania, wyakcentował, że Jezus w ostatnich dniach zostawił uczniom wskazówki: 1. powiedział o Duchu Świętym, który da moc do wyznawania wiary; 2. prosił, aby całemu światu głosić prawdę o Zbawicielu, a nawiązawszy do świętego Izydora, przypomniał, że od rodziców zapamiętał on następujące zdanie;''Módl się i pracuj, a Bóg Ci dopomoże''. Kaznodzieja podkreślał:'' Pracodawca zarzucał mu, że się Więcej...

Wychowanie to sprawa serca

W wakacje 2013r. nauczyciele (w tym przedstawiciele z Polichny), księża, siostry zakonne, rodzice uczestniczyli w Lublinie (Kalinowszczyzna) w adoracji relikwii  świętego Jana Bosko (1815-1888), który uznawał, że wychowanie to sprawa serca. Na Mszy Świętej 8.07.2013. o godz. 7:00 słowa homilii w sposób szczególny były skierowane dla nauczycieli, by im przypomnieć, że właściwe wychowanie musi być poprzedzone samowychowaniem. ''System Św. Jana Bosko  jest do dziś aktualny, nieprzemijający, zbudowany z trzech filarów: rozum, religijność, miłość. Pierwszy nakazuje uczyć się dobrze myśleć, rozwijać inteligencję rozumianą jako umiejętność znalezienia się w nowych, zaskakujących sytuacjach, Więcej...

Renowacja Misji Świętych

Bogate przeżycia duchowe wypełniały czas adwentu w polichneńskiej parafii. W dniach od 8. do 12 grudnia przeprowadzono renowację Misji Świętych, podczas których ojciec Rekolekcjonista ze zgromadzenia Świętej Rodziny zapraszał wiernych do pielgrzymki do własnego wnętrza, do sumienia, bo ''czas adwentu to czas, aby tę duchową pielgrzymkę odbyć. To jest pielgrzymka do sanktuarium Boga w człowieku''. W tym celu nawoływał;''Nie bój się ciszy. Cisza zmusza do wejścia w siebie. I w ciszy można spotkać Boga.To wielka praca, penetracja- owe wejście w siebie.Często się oczyszczaj i przyjmuj Komunię Świętą, bo Bóg zakodował swój obraz w człowieku. Kościół walczy o Twoją godność. Bliźni też są obrazem Więcej...

Wierzę z błogoslawionym Janem Pawłem II

Po raz kolejny szkoła w Polichnie uroczyście obchodziła Dzień Papieski, chcąc wypowiedzieć miłość do błogosławionego Jan Paweł II i uczucie, że nieprzemijająca wartość wiary świętej jest również naszym ideałem. Tęsknoty za nim i dążenia tłumaczyły; analiza homilii o Janie Pawle II, test pt.''Dom rodzinny Karola Wojtyły'', opowiadanie pt.''Błogosławiony Jan Paweł II prowadzi do Chrystusa'' redagowane przez gimnazjalistów jako pokłosie dokonanej analizy, Msza św. odprawiona przez proboszcza, ks. Krzysztofa Piskorskiego jako dziękczynienie za błogosławiony pontyfikat polskiego Papieża i modlitwa, by nasze rodziny były silne Bogiem, piosenki o świętości Jan Paweł II i wiersz ''Wierzę w Boga'', Więcej...

Powołuje do Eucharystii i Kapłaństwa

''W nocy poprzedzającej śmierć na krzyżu, Jezus ustanowił Eucharystię - Sakrament miłości; uczynił dar z samego  siebie, Kościół, czyli wspólnota uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, żyje Eucharystią (...) Ona jest naszą siłą, byśmy wbrew wszelkim słabościom i zagrożeniom stanowili wszyscy wspólnotę wiary, nadziei i miłości. Potrzeba nam takiego głębokiego i solidarnego spojrzenia na Kościół w czasach, gdy próbuje się podważyć jego misję i wiarygodność''- przypomina ks. Krzysztof Piskorski, uczestnicząc w Tygodniu Papieskim w Polichnie, gdzie akcentuje powołanie człowieka do życia Eucharystią i modli się ofiarnie o powołania do Kapłaństwa.Z inicjatywy Księdza Proboszcza, w duchu Więcej...

Czas dziękczynienia

26.08 br. w święto Matki Bożej Częstochowskiej wyruszył spod szkoły do kościoła w Polichnie uroczysty korowód dożynkowy na czele z miejscową orkiestrą dętą. Starostami dożynek byli: Zofia Dziadura i Kazimierz Kowal, a wieniec dożynkowy w kształcie krzyża umocowanego w kotwicy i przystrojonego kwitami nieśli: Beata Smyl, Zofia Wach, Marek Kraska, Marek Mazur. Przed świątynią proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski ucałował chleb i zaprosił licznie zgromadzonych wiernych do pełnego uczestnictwa we Mszy św. W kazaniu zaś przypomniał, że ten czas dziękczynienia i wdzięczności Bogu, ma nas pobudzać do większej miłości Boga i ludzi, iż mamy nieustannie trwać w Chrystusie i wzajemnej jedności: ''Dziś w Więcej...

Przesłanie Świętego Jana Vianney’a

Na początku uroczystej sumy odpustowej ku czci św .Proboszcza z Ars wszystkich zgromadzonych parafian, gości, delegacje Legionu Maryi z wybranych parafii z Kraśnika, Popkowic i Stróży, orkiestrę dętą, chór parafialny, księży koncelebransów: kan. Józefa Dobrowolskiego, ks. Adama Pudło i kaznodzieję ojca Tomasza Mular CSsR Redemptorystę powitał proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski, który akcentował: ''Gromadzimy się na Eucharystii, by spotkać Chrystusa, oddającego siebie Bogu Ojcu za nas. Przykładem naśladowania Mistrza jest św. Jan Vianney. On własną świętością doprowadził wielu grzeszników do nawrócenia. Dzisiaj za Jego pośrednictwem prosimy dla  kapłanów, zwłaszcza obecnych tu przy ołtarzu o Więcej...