Powołuje do Eucharystii i Kapłaństwa

”W nocy poprzedzającej śmierć na krzyżu, Jezus ustanowił Eucharystię – Sakrament miłości; uczynił dar z samego  siebie, Kościół, czyli wspólnota uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, żyje Eucharystią (…) Ona jest naszą siłą, byśmy wbrew wszelkim słabościom i zagrożeniom stanowili wszyscy wspólnotę wiary, nadziei i miłości. Potrzeba nam takiego głębokiego i solidarnego spojrzenia na Kościół w czasach, gdy próbuje się podważyć jego misję i wiarygodność”- przypomina ks. Krzysztof Piskorski, uczestnicząc w Tygodniu Papieskim w Polichnie, gdzie akcentuje powołanie człowieka do życia Eucharystią i modli się ofiarnie o powołania do Kapłaństwa.Z inicjatywy Księdza Proboszcza, w duchu łączności z błogosławionym Janem Pawłem II, w obecności Jego relikwii z krwi peregrynujących z Lublina do Polichny, wspólnota parafii św. Jana Vianneya przeżyła radosną i uroczystą Mszę św. w dn.21.10. br. o godz. 11., którą koncelebrował z ks. dr Markiem Szymańskim i kan. ks. Józefem Dobrowolskim. Lubelski Kapłan wygłosił kazanie  i poświęcił nowy, okazały obraz namalowany przez uczestniczącą w pełni w Eucharystii malarkę, Marię Puzun. Ikona przedstawia Ojca świętego, który został usytuowany na tle polichnenskiej świątyni w geście błogosławieństwa, jest umieszczona w prezbiterium po lewej stronie głównego ołtarza. Ufundowała go śp. Maria Karaś/r.Radwan/ z Polichny IV, chcąc podziękować Bogu za dar swojego życia. W jej intencji ks. Marek odprawił Mszę św. Głębokich wzruszeń Eucharystycznych dostarczyła wygłoszona przez Niego homilia, kiedy podkreślał, że obecny w symbolach relikwii z krwi i w  namalowanym obrazie błogosławiony Jan Paweł II niesie przesłanie: ”źródłem wolności, świętości człowieka jest życie Eucharystią. W Chrystusie Bóg przyszedł do każdego z nas i daje nam źródło łaski, byśmy byli bardziej wolni i podobni do Chrystusa.”Wyraził życzenie: ”Niech błogosławiony Jan Paweł II wskazuje drogę do Chrystusa, wspiera nas na drogach wiary i pokazuje nam jak wielką wartością jest pojedynczy człowiek, jak wiele może uczynić dla innych, zmienić losy historii. Jego wizerunek niech nieustannie przypomina o tych wartościach, którymi żył. Posługiwał ze względu na Chrystusa, mając dramatyczny życiorys, stał się dla nas wzorem i oparciem. Na mapie życia Kościoła był najmłodszy, pierwszy nie Włoch. Patrzymy na Jan Paweł II jako świadka wiary. Oddajemy Mu cześć, bo bardzo upodobnił się do Chrystusa, bardzo się z Nim zżył, stał się znakiem Bożej obecności w świecie, przypominając, że to również jest naszym powołaniem. Jan Paweł II  przejął się tym powołaniem do głębi swojego jestestwa. (…) Stał się nieustannym świadectwem wiary ewangelicznej pośród naszego życia, przyniósł  nowy powiew Ewangelii, ocalał człowieka w człowieku, przyniósł nadzieję, że żaden totalitaryzm nie może zniewolić człowieka. Jako człowiek wiary przekraczał granice stereotypów i historii, dając nową perspektywę ze względu na Boga i drugiego człowieka.”Wygłoszone słowo Boże jak i dogłębny sposób sprawowania przez Kapłanów Liturgii Eucharystycznej oraz dopełnianie jej przez wiernych swoim zjednoczeniem się z Chrystusem, zostawiły trwały ślad w duszach, podobnie jak adoracja Najświętszego Sakramentu – zachwyt, zdumienie tajemnicą Boga, którą uwielbiamy, pokłon rozumu i  serca oraz odmówiona cząstka różańca św., lektura październikowej czytanki, przypominająca, ze błogosławiony Jan Paweł II bronił życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i nierozerwalności sakramentu małżeństwa. Na zakończenie uroczystości wszyscy ucałowali z czcią relikwie Błogosławionego, wierząc i ufając, że przyczyni się do rozkrzewienia w nas dobra, Bożej miłości i pomoże ogarnąć duchem, czym jest Szerokość i Długość, Wysokość i Głębokość Mszy Św. oraz umożliwi poznanie miłości Chrystusa, przewyższającej wszelką wiedzę.
Małgorzata Kowalik