Wierzę z błogoslawionym Janem Pawłem II

Po raz kolejny szkoła w Polichnie uroczyście obchodziła Dzień Papieski, chcąc wypowiedzieć miłość do błogosławionego Jan Paweł II i uczucie, że nieprzemijająca wartość wiary świętej jest również naszym ideałem. Tęsknoty za nim i dążenia tłumaczyły; analiza homilii o Janie Pawle II, test pt.”Dom rodzinny Karola Wojtyły”, opowiadanie pt.”Błogosławiony Jan Paweł II prowadzi do Chrystusa” redagowane przez gimnazjalistów jako pokłosie dokonanej analizy, Msza św. odprawiona przez proboszcza, ks. Krzysztofa Piskorskiego jako dziękczynienie za błogosławiony pontyfikat polskiego Papieża i modlitwa, by nasze rodziny były silne Bogiem, piosenki o świętości Jan Paweł II i wiersz ”Wierzę w Boga”, słowa homilii ks. Proboszcza, który akcentował miłość Jan Paweł II do młodzieży i mówił: ”Papież w swoim przesłaniu do młodych wskazywał zawsze najważniejszego Nauczyciela na ziemi, którym jest Jezus Chrystus. Nieustannie prowadził młodzież i starszych do Chrystusa, dlatego na początku pontyfikatu wypowiedział słowa, które stały się swego rodzaju znamieniem jego pontyfikatu: ”Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się zła, które jest takie krzykliwe, bo dobro ostatecznie zwycięża, ostatnie słowo należy zawsze do prawdy, do dobra , do życia”.(…).Kaznodzieja przypominał  też: (…) ”ze względu na dobro przyszłego pokolenia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją wzajemną miłość. Wtedy również ich dzieci będą w stanie założyć kiedyś prawdziwe chrześcijańskie rodziny i będą umiały kochać swoich rodziców”. Po Eucharystii gimnazjaliści poznali duchową drogę Adama Chmielowskiego na podstawie adaptacji filmowej dramatu Karola Wojtyły  pt. ”Brat naszego Boga”.
  Uczniowie przejawiali otwarcie na transcendencję, z zaangażowaniem tworzyli opowiadanie na podstawie szlachetnych i głębokich treści. W czwartek, 25.10 br. następujący z nich otrzymali z rąk ks.Proboszcza  nagrody: Paulina Wuczko, Katarzyna Gąska, Aleksandra Ptaszek, Ewelina Staszowska, Paulina Ożóg, Ewelina Galek, Justyna Kasperek, Angelika Wach, Aleksandra Dziura, Katarzyna Brzyska. Zabierając głos ks. Piskorski wyraził radość, że w Polichnie Dni Papieskie – w szkole i w kościele -,  rozrastają się, że możemy sięgać po perły jakie błogosławiony Jan Paweł II nam pozostawił, zgłębiać je również w procesie wychowawczym i nimi żyć, dzięki nim szanować w sobie godność dziecka Bożego i wzrastać w wierze.
Małgorzata Kowalik