Przesłanie Świętego Jana Vianney’a

Na początku uroczystej sumy odpustowej ku czci św .Proboszcza z Ars wszystkich zgromadzonych parafian, gości, delegacje Legionu Maryi z wybranych parafii z Kraśnika, Popkowic i Stróży, orkiestrę dętą, chór parafialny, księży koncelebransów: kan. Józefa Dobrowolskiego, ks. Adama Pudło i kaznodzieję ojca Tomasza Mular CSsR
Redemptorystę powitał proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski, który akcentował: ”Gromadzimy się na Eucharystii, by spotkać Chrystusa, oddającego siebie Bogu Ojcu za nas. Przykładem naśladowania Mistrza jest św. Jan Vianney. On własną świętością doprowadził wielu grzeszników do nawrócenia. Dzisiaj za Jego pośrednictwem prosimy dla  kapłanów, zwłaszcza obecnych tu przy ołtarzu o potrzebne łaski, a  w szczególności także dla naszej parafii, dziękując za otrzymane dobro, za to, że omijają nas klęski, niech Bóg będzie uwielbiony.”
W homilii ojciec Tomasz przypomniał trudną drogę do kapłaństwa św. Jana Vianney oraz sposób prowadzenia przez niego ludzi do Boga w zaniedbanym pod względem religijnym i duchowym Ars. Kaznodzieja powiedział: ,,Dla kapłanów płynie stąd przesłanie, by nieustannie katechizowali, gorliwie spowiadali, ożywiali kult do Eucharystii i Najświętszego Sakramentu.
Czym naszą miłość do Jezusa ożywić?
Dlaczego Pan Jezus postanowił, że Jego Ciało i Krew będzie stępować na ołtarz ?” – zapytał ojciec Tomasz.
,,Przez tę ofiarę przypomina miłość Boga Ojca, ale też przeprasza za nasze grzechy i słabości. Bóg zapragnął, żeby złożyć Mu ofiarę najdoskonalszą. W Wielki Piątek na krzyżu Pan Jezus złożył tę ofiarę, umierając. Wielbił miłość Boga Ojca i przepraszał za nasze grzechy i słabości. Ofiara składana na ołtarzu to ta sama, którą Pan Jezus złożył w Wielki Piątek. Nie możemy więc być w kościele jak w teatrze czy kinie. Dołączyć trzeba nasze radości i problemy do tego, co dzieje się na ołtarzu, uwielbiać za miłość, przeprosić za grzechy.
– Ja chcę być codziennie na Mszy Św. i złożyć moje cierpienie, mój krzyż, bo gdybym nie była na Eucharystii, nie miałbym siły go dźwigać – przypominał świadectwo pewnej kobiety. I dodawał: ,,Wszyscy przyjmujący Chrystusa powinni stać się wspólnotą miłującą się jak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Czy dzisiaj dajemy piękne świadectwo życia, czy swoim życiem pokazujemy Chrystusa, prowadzimy do Niego?
Pragnieniem Jezusa było, aby każdy, kto Go przyjmuje, wypełniał obowiązki swojego powołania. Trzeba więc ofiarę Mszy Św. przenieść na swoje życie, a na ołtarzu miłości składać  nieustanne bycie dla drugiego człowieka i służbę jemu.
Dlaczego Pan Jezus w Komunii pozostał wśród nas?
– Byśmy trafili do wiecznej szczęśliwości.  Bądźmy świadomi tego, co dzieje się na ołtarzu, by Jezus dawał nam siłę miłości, spełniania obowiązków i przeprowadził przez bramę śmierci.
W Ars nastąpiła wielka rewolucja miłości i my spróbujmy naszą miłość do Jezusa Eucharystycznego ożywić i otwierać nasze uszy na Słowo Boże”.
Po uroczystej procesji najpierw Proboszcz i Kapłani, a później wszyscy wierni ucałowali relikwie św. Jana Vianney’a.

Małgorzata Kowalik