Modlitwa serca

– Witamy  Cię Czcigodny Ojcze w Wieczerniku parafii Polichna, prosząc o udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży. Pragniemy wsłuchiwać się w głoszone przez Ciebie Słowo Boże i wypełniać je w codziennym życiu – mówił proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski, inaugurując uroczystą Mszę Św. w dniu 18. 06. br.  z  udziałem Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika, który udzielił młodzieży z Polichny sakramentu bierzmowania.
Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup powiedział, że każdy chrześcijanin powinien mieć swoją ulubioną modlitwę według wrażliwości swojego serca, którą będzie odmawiał zarówno w chwilach wzruszeń jak i w trudnej sytuacji, taką modlitwę serca.- Dobrze jest mieć swoją ulubioną modlitwę do Ducha Świętego, bo On przyczynia się za nami w słowach. (…) Człowiek musi być poruszony, zaproszony przez Ducha Świętego. .Trzeba wyostrzonego słuchu wiary i bystrego wzroku wiary, by dostrzec Jego działanie. Do Chrystusa możemy dotrzeć tylko przez Ducha Świętego – mówił Ksiądz Arcybiskup i wyznawał: ”Moją ulubioną modlitwą jest hymn Kościoła na Zesłanie Ducha  Świętego – modlitwa -Sekwencja po drugim czytaniu zaczynająca się od słów: ”Przybądź Duchu Święty”. Wołamy tymi słowami, aby się powtórzyło to wydarzenie, które miało miejsce w wieczerniku, by Duch Święty uczynił odważnych świadków Ewangelii słowem i życiem świadczących o Zmartwychwstaniu”. Jego Ekscelencja prosił: ”Przybądź Duchu Święty do tej świątyni, zaproś do wielkiej przygody młodzież, daj jej rozwinąć skrzydła, siłę i gorliwość apostolską na wzór tych apostołów, których obrazy są namalowane w tym kościele i patrona parafii Jana Marii Vianneya. (…) Jakże biedni bylibyśmy bez Ducha Świętego!- więc będę Go zapraszał słowami wiersza poety współczesnego:
”Przyjdź Duchu Święty do naszych wiosek i miast’
  bez Ciebie czytamy  i nic nie rozumiem (…)
Bez Ciebie rozpada się nasze życie na szereg bezsensownych nocy i dni’
niszczy nas technika (…)
Nasza pustka woła o Twoje posłannictwo”.
Następnie Ksiądz Arcybiskup wspomniał błogosławionego Jana Pawła II, który w dzieciństwie otrzymał od ojca modlitwę do Ducha Świętego, umiłował Ją i odmawiał przez całe życie. -Modlitwa do Ducha Świętego pozwala odczytywać Jego wezwanie do świętości. Bądź moją siłą, abym czynił to, co święte”- tymi słowami zakończył kazanie, a później udzielił Sakramentu Bierzmowania trzydziestu dwóm osobom w obecności wspólnoty parafialnej, wśród której obecny był również dziekan kraśnicki, ks. dr Jerzy Zamorski.
Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz dziękował Księdzu Arcybiskupowi za przybycie do naszej parafii, udzielony sakrament i wygłoszone słowo Boże, ”Słuchając Ojca mogliśmy w jedności  wsłuchiwać się w głos Kościoła, nawołującego do życia godnego chrześcijanina, a teraz prosimy o Twoje błogosławieństwo, by ono nam mogło towarzyszyć w codzienności”.
Ksiądz Arcybiskup udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa i poświęcił młodzieży bierzmowanej pamiątkowe krzyże, by pod nimi  trwała stale, dając świadectwo ważności modlitwy.
Całe zgromadzenie tej uroczystej Eucharystii znalazło ”pokarm dla swego życia wewnętrznego i pod działaniem Ducha Świętego, umocniło się w gorliwej modlitwie (…)- Jak uczy bł. Jan Paweł II.
Małgorzata Kowalik