DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 stycznia

1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan. 2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład Więcej...

INTENCJE MSZALNE 18-24 stycznia

PONIEDZIAŁEK 18  7.00+ Gustaw Radwan (7 M.) ofiarowała rodzina Kosidłów7.30+ Lucjan Pietura od Siostry Władysławy Włodarczyk z rodziną  z Lublina8.00+ Stanisława Lenart, Edward Lenart16.00W Intencji mieszkańców Polichny Pierwszej WTOREK 19 Św. Józefa Pelczara wsp. 7.00+ Elżbieta Karpińska ofiarowała rodzina Krzemieniów7.30+ Lucjan Pietura od Siostry Marii Baniak z rodziną z Łukowa16.00W Intencji mieszkańców Polichny Drugiej ŚRODA  20 7.00+ Czesław Gil od Żony Marii7.30+ Stefania Czuba od rodz. Lewandowskich z Zarajca16.00W Intencji mieszkańców Polichny Trzeciej  CZWARTEK  21 Św. Agnieszki wsp. 7.00+ Józef Pietura ofiarowała  rodzina z okolic Więcej...

CHRZEST PAŃSKI 10 stycznia

1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. 2. Od 18 stycznia o godz. 1600  będę sprawować Msze św. w intencji rodzin z poszczególnych części parafii prosząc o Boże błogosławieństwo na cały rok. Będę także udzielał błogosławieństwa rodzinom dając pamiątkowy obrazek z modlitwą błogosławieństwa. Harmonogram Mszy św. w intencji rodzin- Wizyta duszpasterska: 18 stycznia poniedziałek o godz. 16.00 zapraszam Więcej...

INTENCJE MSZALNE 11-17 stycznia

PONIEDZIAŁEK 11  7.00+ Elżbieta Karpińska ofiarowali Wychowankowie z rocznika 20037.30+ Katarzyna, Mateusz Wieleba ofiarowała rodzina Dziadoszów WTOREK 12 7.00+ Honorata Dziuba ofiarował Jurek z rodziną  ze Stojeszyna7.30+ Czesław Gil od Małgorzaty i Kazimierza Niezgodów ŚRODA  13 7.00+ Anna Kowal ofiarowała Anna Dziadosz z rodziną7.30+ Stanisława, Józef, Maria z rodz. Garbaczów  CZWARTEK  14 7.00Różaniec wypominkowy za zmarłych7.30Msza św. za polecanych w wypominkach8.00+ Stanisław Andruszkiewicz (8 M) ofiarowała rodzina Brzyskich z Huty Józefów PIĄTEK   15  7.00+ Józef Pietura ofiarowała Elżbieta Sobieszczańska z rodziną7.30+ Alina Brzuszkiewicz od Więcej...

D E K R E T dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

D E K R E T dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej W związku ze zniesieniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje faktycznie możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, począwszy od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, przypadającej 31 maja 2020 r., zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla: osób w podeszłym wieku osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura) osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dziękując Bogu za opiekę Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowaną inwestycją umieszczamy zapytanie ofertowe na roboty budowlane i remontowe budynków parafialnych Parafii Rzymskokatolickiej p.w.  Św. Jana Vianney  w Polichnie, Polichna Trzecia 14, 23-225 Szastarka w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW. Ostateczny termin składania ofert - 08.06.2020 do godziny 12.00. 0- zapytanie ofertowe 1-załaczniki nr 1 2-załaczniki nr 2 3-załaczniki nr 3 4-załaczniki nr 4 5-załacznik nr 5 6-załaczniki nr 6 7-załaczniki nr 7 pismo_przewodnie_zapytanie_ofertowe

Modlitwy pomagające wiernym w przyjęciu Komunii Duchowej

Modlitwy, które odmawia Papież Franciszek podczas transmisji Mszy Świętej, pomagające wiernym w przyjęciu Komunii Duchowej: I Modlitwa podczas Komunii Duchowej O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen. II Modlitwa podczas Komunii Duchowej Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca, które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą Więcej...

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca! Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie, spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia, i błaga: — w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół, bądź natchnieniem dla rządzących narodami, wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących, wspieraj pokornych i uciśnionych, uzdrawiaj chorych i grzeszników, podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych, przywracaj wolność jeńcom i więźniom i wybaw nas od pandemii, która nas Więcej...

PENITENCJARIA APOSTOLSKA UDZIELIŁA SPECJALNEGO ODPUSTU

Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego  Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Pragnę Was poinformować, że Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem.  Jest to wyraz troski papieża Franciszka, który okazuje chorym swoją ojcowską bliskość i ponawia zaproszenie do nieustannej modlitwy w ich intencji. Jest to zachęta dla chorych, aby w tajemnicy cierpienia odkrywali „odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (List apostolski Jana Pawła II Salvifici doloris 30). Udzielenie odpustów ma pomóc przeżyć obecną epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia. Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym z powodu Więcej...