PROGRAM RENOWACJI MISJI 10-13 marca 2024 r.

POLICHNA – PROGRAM RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH

(10-13.03.2024):

NIEDZIELA – „Sumienie drogowskazem do nieba”

Msze święte według porządku niedzielnego: 7.30, 9.00, 11.00

21.00 – Apel Jasnogórski

PONIEDZIAŁEK –  „Jezus Chrystus jest moim Panem”

MISYJNY SAKRAMENT POKUTY 

9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

11.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci

17.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

18.30 – Droga krzyżowa ulicami parafii

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św.

WTOREK – „ Kościół naszą wspólnotą”

9.00 – Msza św. z misyjną uroczystością opowiedzenia się za Chrystusem

11.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci

17.00 – Msza św. z misyjną uroczystością opowiedzenia się za Chrystusem

21.00 – Apel Jasnogórski

ŚRODA – „Serce Jezusa gorejące ognisko Miłości” 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH

9.00 – Msza św. dla chorych wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia i modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie

11.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci

17.00 – Msza święta dziękczynna na zakończenie renowacji misji