ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja 2023

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Więcej...

INTENCJE MSZALNE 29 maja- 4 czerwca 2023 r.

  PONIEDZIAŁEK  29 Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, święto 9.00++  Pałków i Lewandowskich11.00O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla członkiń Kółka Różańcowego pw. Urszuli Leduchowskiej16.00Poświęcenie pól dla Polichny III i IV WTOREK  30 17.00+ Leszek Żaba, Józef, Feliksa Żaba, Janina, Karol Czuba i ich rodziców17.45+ Józef, Joanna, Wanda, Barbara Machulak od rodziny Kędziorów ŚRODA   31 Nawiedzenie N.M.P. święto 17.00O szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia17.45O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla członkiń Kółka Różańcowego Nawiedzenia N.M.P. CZWARTEK  1 Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Więcej...

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 21 maja 2023 r.

1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Więcej...

INTENCJE MSZALNE 22- 28 maja 2023 r.

  PONIEDZIAŁEK  22 17.00+ Genowefa, Stanisław Sajów, Jarosław, Stanisław Szkutnik17.45+ Teresa Zaręba, Krystyna Zarzeczna, Władysław Środek od Marianny Surs WTOREK  23 17.00+ Zofia Wach (5 R.)17.45+ Marianna Pietura od Marii Wójtowicz ŚRODA   24 N.M.P. Wspomożycielki Wiernych, wsp. 17.00O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla członkiń Kółka Różańcowego N.M.P. Wspomożycielki Wiernych17.45+ Elżbieta, Jan Węgrzyn od rodziny Wielebów CZWARTEK  25 17.00++ Tylusów, Zarzecznych, Radwanów ofiarował Bożena Zarzeczna17.45Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Anieli z okazji 2 R. Urodzin. PIĄTEK   26 Św. Filipa Neri, Więcej...

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH, 9-16 MARCA 2023 R.

CZWARTEK (9.03.2023) – Bóg jest Miłością 9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 21.00 – Apel Jasnogórski PIĄTEK – Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie 9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 19.00 - Droga Krzyżowa ulicami parafii SOBOTA – Wiara i nawrócenie, Misyjna Uroczystość Pojednania – MISYJNY SAKRAMENT POKUTY  9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 11.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św. 21.00 Więcej...