DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 stycznia

1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan. 2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład Więcej...

INTENCJE MSZALNE 18-24 stycznia

PONIEDZIAŁEK 18  7.00+ Gustaw Radwan (7 M.) ofiarowała rodzina Kosidłów7.30+ Lucjan Pietura od Siostry Władysławy Włodarczyk z rodziną  z Lublina8.00+ Stanisława Lenart, Edward Lenart16.00W Intencji mieszkańców Polichny Pierwszej WTOREK 19 Św. Józefa Pelczara wsp. 7.00+ Elżbieta Karpińska ofiarowała rodzina Krzemieniów7.30+ Lucjan Pietura od Siostry Marii Baniak z rodziną z Łukowa16.00W Intencji mieszkańców Polichny Drugiej ŚRODA  20 7.00+ Czesław Gil od Żony Marii7.30+ Stefania Czuba od rodz. Lewandowskich z Zarajca16.00W Intencji mieszkańców Polichny Trzeciej  CZWARTEK  21 Św. Agnieszki wsp. 7.00+ Józef Pietura ofiarowała  rodzina z okolic Więcej...

CHRZEST PAŃSKI 10 stycznia

1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. 2. Od 18 stycznia o godz. 1600  będę sprawować Msze św. w intencji rodzin z poszczególnych części parafii prosząc o Boże błogosławieństwo na cały rok. Będę także udzielał błogosławieństwa rodzinom dając pamiątkowy obrazek z modlitwą błogosławieństwa. Harmonogram Mszy św. w intencji rodzin- Wizyta duszpasterska: 18 stycznia poniedziałek o godz. 16.00 zapraszam Więcej...

INTENCJE MSZALNE 11-17 stycznia

PONIEDZIAŁEK 11  7.00+ Elżbieta Karpińska ofiarowali Wychowankowie z rocznika 20037.30+ Katarzyna, Mateusz Wieleba ofiarowała rodzina Dziadoszów WTOREK 12 7.00+ Honorata Dziuba ofiarował Jurek z rodziną  ze Stojeszyna7.30+ Czesław Gil od Małgorzaty i Kazimierza Niezgodów ŚRODA  13 7.00+ Anna Kowal ofiarowała Anna Dziadosz z rodziną7.30+ Stanisława, Józef, Maria z rodz. Garbaczów  CZWARTEK  14 7.00Różaniec wypominkowy za zmarłych7.30Msza św. za polecanych w wypominkach8.00+ Stanisław Andruszkiewicz (8 M) ofiarowała rodzina Brzyskich z Huty Józefów PIĄTEK   15  7.00+ Józef Pietura ofiarowała Elżbieta Sobieszczańska z rodziną7.30+ Alina Brzuszkiewicz od Więcej...