O nowe powołania

13.05. 2012. parafia Polichna przeżywała odpust ku czci św. Izydora, goszcząc Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, ks. dr. Marka Słomkę, który modlił się  podczas uroczystej sumy odpustowej za przyczyną patrona dnia, by Bóg błogosławił każdej ludzkiej pracy.
Proboszcz zaś, ks.Krzysztof Piskorski witając wszystkich zebranych, parafian, gości, orkiestrę dętą i chór, akcentował: ”Chłopcy niech pomyślą, czy Pan Bóg puka do ich serca, żeby głosu powołania nie zaprzepaścić” i dodawał; ” Niech nasza ofiara tej Mszy św. będzie szczególna, dlatego zachęcam do pełnego w niej uczestnictwa, by przyjąć Komunię św. w naszej szczególnej intencji o nowe i święte powołania kapłańskie z tej parafii”.
W homilii zaś Ks. Doktor zaznaczył, żeby Eucharystia była dla wszystkich najlepszym duchowym przeżyciem,”byśmy rzeczywiście przeżyli spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, korzystając z Sakramentu Pokuty i Komunii św.(…) z tego kościoła chcemy czynić nasz dom, gdzie czujemy się dobrze, gdzie towarzyszy rodzinna atmosfera (…), a Kościół przez duże ”K” powinien być wspólnotą duchową, wspólnotą wiary. Na nowo odkrywajmy, jakie są nasze talenty ”. Wracając do wątku powołaniowego Ks.Rektor powiedział: ”Wczoraj w Krasnymstawie 13-stu seminarzystów przyjęło diakonat, ze szczególną mocą przyjmując słowa; ”Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”, więc to Chrystus wybiera, posyła i daje łaskę. Ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik po imieniu wzywał kandydatów, oni zasłuchani w słowo Boże, odczuwali jakby Chrystus wzywał po imieniu (…) Dodawał: ”Proszę was o modlitwę w intencji nowych powołań. Drugiego czerwca 15-stu obecnych diakonów, pośród nich diakon Jerzy z pobliskiej Rzeczycy, zostanie wyświęconych na kapłanów, a my modlimy się, by nowi kandydaci zastąpili ich miejsca. Patrzę więc z nadzieją z tego względu na tych, którzy są blisko ołtarza. Każdy został wezwany po imieniu, by wzrastał do świętości, w miłości do Boga i Jego przykazań. Każdy człowiek jest powołany do życia w Chrystusowej miłości (…) Chcemy wpatrywać się w mękę i śmierć Chrystusa, która prowadzi do zmartwychwstania, aby miłością żyć w rodzinie, miejscu pracy, szkole, tam, gdzie odpoczywamy. Chcemy wpatrywać się we wzór św. Izydora, który potrafił pracę harmonijnie łączyć z modlitwą. Chcemy łączyć wzrost duchowy z naszą pracą, by była na chwałę Bożą i dla ludzkiego pożytku. (…) Módlmy się, byśmy owocami pracy dzielili się z potrzebującymi. (…) W czerwcu będziemy obchodzić okrągłą rocznicę pobytu błogosławionego Jana Pawła II w Lublinie, który wyświęcił nowych kapłanów. Prosimy, by kapłani wpatrywali się we wzór Błogosławionego. 13 maja to rocznica zamachu na Jana Pawła II. On siebie nie oszczędzał, okazywał heroizm nawet wtedy, gdy już mógł odpocząć. Przygotowujemy się do diecezjalnego dziękczynienia Bogu za ten dar”. Następnie Kaznodzieja wspomniał historyczne wydarzenie jakim było odwiedzenie lubelskiego seminarium przez Sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego i wówczas biskupa Karola Wojtyłę, a także unikatowy dokument, jakim jest pisany ręcznie list tegoż Biskupa adresowany do biskupa Strączkowskiego z prośbą o przeczytanie i zaopiniowanie książki ”Miłość i odpowiedzialność. Na koniec Ksiądz Doktor powiedział: ”Dziękujmy więc Bogu za dar tylu świętych, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce wiary i prośmy  o siły na co dzień. Niech Matka Boża Fatimska nam w tym pomaga.”
Małgorzata Kowalik