Niedziela Biblijna

27.maja 2012 parafia Polichna przeżywała jako Niedzielę Biblijną, goszcząc prof. KUL ks Mirosława Wróbla wraz z członkami Dzieła Biblijnego.
Głosząc homilię ks.Profesor mówił: ”Dzisiaj w uroczystość Zesłania Ducha Świętego spoglądamy na wieczernik, gdzie Chrystus ustanowił Eucharystię i Kapłaństwo’ a później w pięćdzięsiątnicę zesłał Ducha Świętego, który dokonał wielkich rzeczy w życiu Apostołów (…) Duch Św. trwa w Kościele powodując, że Kościół jest spoistą duchową wspólnotą, trwająca nieustannie aż na wieki. Nie przemogą Kościoła żadne ataki, bo Kościół to przestrzeń Ducha; nasz dom, w którym możemy odnajdywać prawdziwe szczęście. Moc Ducha Świętego nieustannie Kościół przemienia, tak, że ludzie słabi stają się mocni w wierze. Kiedy zstąpił Duch Święty, zapanowała wielka radość i szczęście (…) W naszej Polichnie przezywamy dziś tę radość. Świątynia poświęcona św. Janowi Vianney’owi i królującej Matce Bożej jest pięknie przystrojona. Zielone drzewka pokazują, jakie powinny być nasze serca; piękne i przynoszące owoce Ducha Świętego. Jesteśmy wdzięczni, że pod przewodnictwem kapłanów możemy przeżywać tu Niedzielę Biblijną. Licznie zgromadziły się tu ministranci – może któryś z nich zostanie kapłanem; dzieci rodzice, starsi. Jest wspólnota Kościoła otwarta na działanie Ducha Świętego, wspólnota, która zgromadziła się, by spotkać się z Bogiem, by doznać miłości uścisku Chrystusa i Matki Najświętszej.Każdy jest gorąco przygarnięty przez Chrystusa do serca. Powinniśmy tę prawdę głęboko przeżywać. Duch Święty jest dla nas darem, darem bezinteresownej miłości Boga do każdego z nas”. Kaznodzieja pytał: ”Co zrobię z tym darem? (…) Jak pomnażam talenty, aby moje życie było owocujące w mocy Ducha Świętego” i akcentował: ”Pierwszym pytaniem, jakie usłyszymy na sądzie ostatecznym będzie: Co zrobiłeś z darem mojej miłości, z darami  Ducha Świętego ? Czy pomnożyłeś je w swoim życiu ? Pamiętać trzeba o takich darach jak pokój, opanowanie, łagodność, cierpliwość, szacunek dla drugiego człowieka.”Następnie przypominał: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Uczniowie w wieczerniku słyszeli słowa Boga, a my mamy patrzeć oczyma serca i słyszeć uszami duszy, co jest możliwe dzięki działaniu Duch Świętego.
Otwieraj Pismo Święte codziennie i słuchaj, co Bóg do ciebie mówi, staraj się zgłębiać treść tego słowa codziennie, regularnie, by ta lektura przyniosła owoc codzienności. Najpiękniej byłoby, gdybyśmy wspólnie w rodzinach czytali Biblię. Słowo Boże ma wielką moc; pociesza w sytuacjach krzyża, cierpienia, pokazuje, jak zrobić  dystans do przykrych doświadczeń. Ta lektura jest rozeznawaniem pomiędzy dobrem a złem.Kiedy mass media, dokonując apostazji, wmawiają nam, że czarne to białe, Biblia jasno określa kryteria tego, co dobre, by nie schodzić z drogi prowadzącej do świętości, do życia wiecznego. Nie zmarnujmy daru Ducha Świętego w sferze indywidualnej i społecznej, bo każdy jest wezwany, by u stóp Matki Bożej, u stóp serca Jezusa, upadając na kolana i słuchając słowa Bożego, wchodzić na drogę świętości- ”czynić rzeczy małe, ale wielkim sercem ”Ks. Profesor pozostawił też następujące imperatywy: raz w miesiącu odprawić Mszę św. wotywną do Ducha Świętego oraz rano po uczynionym znaku krzyża pomodlić się do Ducha św., prosząc go o pomoc w wypełnianiu swojego powołania”.
Na zakończenie Mszy św. proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski dziękując prof. ks. Mirosławowi Wróblowi i gościom, wspomniał, że Ksiądz Modelator organizuje pielgrzymki z Lublina do Ziemi Świętej. Sam miał zaszczyt w ubiegłym roku  w niej uczestniczyć, gdzie obaj w wieczerniku dziękowali za dar kapłaństwa. Zwrócił uwagę, ze będąc w Ziemi Świętej dogłębniej odbiera się treści czytane z Biblii, dlatego zachęcał parafian do przygotowania się w przyszłości na  taką pielgrzymkę. Ks. Wróbel zaś wyjaśnił jeszcze, że Dzieło Biblijne istnieje od 2005 r., aby Biblia stała się jeszcze bardziej powszechna i czytana przez licznych. Zawiadomił też o Kursie Formacji Biblijnej odbywającym się raz w miesiącu (sobota).
Po Mszy św. i nabożeństwie majowym wierni nabywali Pismo Święte i najnowsze o Nim publikacje, w których autografy zamieścił Ich Redaktor i Autor.
Małgorzata Kowalik