Renowacja Misji Świętych

Bogate przeżycia duchowe wypełniały czas adwentu w polichneńskiej parafii. W dniach od 8. do 12 grudnia przeprowadzono renowację Misji Świętych, podczas których ojciec Rekolekcjonista ze zgromadzenia Świętej Rodziny zapraszał wiernych do pielgrzymki do własnego wnętrza, do sumienia, bo ''czas adwentu to czas, aby tę duchową pielgrzymkę odbyć. To jest pielgrzymka do sanktuarium Boga w człowieku''. W tym celu nawoływał;''Nie bój się ciszy. Cisza zmusza do wejścia w siebie. I w ciszy można spotkać Boga.To wielka praca, penetracja- owe wejście w siebie.Często się oczyszczaj i przyjmuj Komunię Świętą, bo Bóg zakodował swój obraz w człowieku. Kościół walczy o Twoją godność. Bliźni też są obrazem Więcej...

Wierzę z błogoslawionym Janem Pawłem II

Po raz kolejny szkoła w Polichnie uroczyście obchodziła Dzień Papieski, chcąc wypowiedzieć miłość do błogosławionego Jan Paweł II i uczucie, że nieprzemijająca wartość wiary świętej jest również naszym ideałem. Tęsknoty za nim i dążenia tłumaczyły; analiza homilii o Janie Pawle II, test pt.''Dom rodzinny Karola Wojtyły'', opowiadanie pt.''Błogosławiony Jan Paweł II prowadzi do Chrystusa'' redagowane przez gimnazjalistów jako pokłosie dokonanej analizy, Msza św. odprawiona przez proboszcza, ks. Krzysztofa Piskorskiego jako dziękczynienie za błogosławiony pontyfikat polskiego Papieża i modlitwa, by nasze rodziny były silne Bogiem, piosenki o świętości Jan Paweł II i wiersz ''Wierzę w Boga'', Więcej...

Powołuje do Eucharystii i Kapłaństwa

''W nocy poprzedzającej śmierć na krzyżu, Jezus ustanowił Eucharystię - Sakrament miłości; uczynił dar z samego  siebie, Kościół, czyli wspólnota uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, żyje Eucharystią (...) Ona jest naszą siłą, byśmy wbrew wszelkim słabościom i zagrożeniom stanowili wszyscy wspólnotę wiary, nadziei i miłości. Potrzeba nam takiego głębokiego i solidarnego spojrzenia na Kościół w czasach, gdy próbuje się podważyć jego misję i wiarygodność''- przypomina ks. Krzysztof Piskorski, uczestnicząc w Tygodniu Papieskim w Polichnie, gdzie akcentuje powołanie człowieka do życia Eucharystią i modli się ofiarnie o powołania do Kapłaństwa.Z inicjatywy Księdza Proboszcza, w duchu Więcej...

Czas dziękczynienia

26.08 br. w święto Matki Bożej Częstochowskiej wyruszył spod szkoły do kościoła w Polichnie uroczysty korowód dożynkowy na czele z miejscową orkiestrą dętą. Starostami dożynek byli: Zofia Dziadura i Kazimierz Kowal, a wieniec dożynkowy w kształcie krzyża umocowanego w kotwicy i przystrojonego kwitami nieśli: Beata Smyl, Zofia Wach, Marek Kraska, Marek Mazur. Przed świątynią proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski ucałował chleb i zaprosił licznie zgromadzonych wiernych do pełnego uczestnictwa we Mszy św. W kazaniu zaś przypomniał, że ten czas dziękczynienia i wdzięczności Bogu, ma nas pobudzać do większej miłości Boga i ludzi, iż mamy nieustannie trwać w Chrystusie i wzajemnej jedności: ''Dziś w Więcej...

Przesłanie Świętego Jana Vianney’a

Na początku uroczystej sumy odpustowej ku czci św .Proboszcza z Ars wszystkich zgromadzonych parafian, gości, delegacje Legionu Maryi z wybranych parafii z Kraśnika, Popkowic i Stróży, orkiestrę dętą, chór parafialny, księży koncelebransów: kan. Józefa Dobrowolskiego, ks. Adama Pudło i kaznodzieję ojca Tomasza Mular CSsR Redemptorystę powitał proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski, który akcentował: ''Gromadzimy się na Eucharystii, by spotkać Chrystusa, oddającego siebie Bogu Ojcu za nas. Przykładem naśladowania Mistrza jest św. Jan Vianney. On własną świętością doprowadził wielu grzeszników do nawrócenia. Dzisiaj za Jego pośrednictwem prosimy dla  kapłanów, zwłaszcza obecnych tu przy ołtarzu o Więcej...

Modlitwa serca

- Witamy  Cię Czcigodny Ojcze w Wieczerniku parafii Polichna, prosząc o udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży. Pragniemy wsłuchiwać się w głoszone przez Ciebie Słowo Boże i wypełniać je w codziennym życiu - mówił proboszcz, ks. Krzysztof Piskorski, inaugurując uroczystą Mszę Św. w dniu 18. 06. br.  z  udziałem Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika, który udzielił młodzieży z Polichny sakramentu bierzmowania. Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup powiedział, że każdy chrześcijanin powinien mieć swoją ulubioną modlitwę według wrażliwości swojego serca, którą będzie odmawiał zarówno w chwilach wzruszeń jak i w trudnej sytuacji, taką modlitwę serca.- Dobrze jest mieć swoją Więcej...

Pielgrzymka wdzięczności

Proboszcz parafii Polichna, ks. Krzysztof Piskorski zorganizował 16. czerwca 2012. w uroczystość Niepokalanego Serca Maryi pielgrzymkę dla dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych oraz ich rodziców do Krasnobrodu, gdzie we Mszy Św. dziękczynnej udział wzięła również grupa ze Świdnika wraz ze scholą ''Nutki Chwały'' prowadzonej od dwóch lat przez siostrę Bożenę oraz dzieci z ks. Piotrem z Żyrzyna. - Przybyliśmy do tego sanktuarium, żeby za pośrednictwem Matki Bożej podziękować Bogu za wielki dar - Eucharystię. My z diecezji lubelskiej zgromadziliśmy się dzisiaj z tego powodu u Pani Roztocza - powiedział Ksiądz Kanonik ze Świdnika. - Raduje się serce w Bogu, Zbawcy moim - gromkim głosem Więcej...

Niedziela Biblijna

27.maja 2012 parafia Polichna przeżywała jako Niedzielę Biblijną, goszcząc prof. KUL ks Mirosława Wróbla wraz z członkami Dzieła Biblijnego. Głosząc homilię ks.Profesor mówił: ''Dzisiaj w uroczystość Zesłania Ducha Świętego spoglądamy na wieczernik, gdzie Chrystus ustanowił Eucharystię i Kapłaństwo' a później w pięćdzięsiątnicę zesłał Ducha Świętego, który dokonał wielkich rzeczy w życiu Apostołów (...) Duch Św. trwa w Kościele powodując, że Kościół jest spoistą duchową wspólnotą, trwająca nieustannie aż na wieki. Nie przemogą Kościoła żadne ataki, bo Kościół to przestrzeń Ducha; nasz dom, w którym możemy odnajdywać prawdziwe szczęście. Moc Ducha Świętego nieustannie Kościół przemienia, Więcej...

O nowe powołania

13.05. 2012. parafia Polichna przeżywała odpust ku czci św. Izydora, goszcząc Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, ks. dr. Marka Słomkę, który modlił się  podczas uroczystej sumy odpustowej za przyczyną patrona dnia, by Bóg błogosławił każdej ludzkiej pracy. Proboszcz zaś, ks.Krzysztof Piskorski witając wszystkich zebranych, parafian, gości, orkiestrę dętą i chór, akcentował: ''Chłopcy niech pomyślą, czy Pan Bóg puka do ich serca, żeby głosu powołania nie zaprzepaścić'' i dodawał; '' Niech nasza ofiara tej Mszy św. będzie szczególna, dlatego zachęcam do pełnego w niej uczestnictwa, by przyjąć Komunię św. w naszej szczególnej intencji o nowe i święte powołania kapłańskie z tej Więcej...

Największy dar

Grupa pielgrzymów pochodzących z Kresów a przybyłych wraz z ks. Jerzym Krawczykiem i  poetą Krzysztofem Kołtunem w Święto Niepodległości do Sanktuarium Matki Bożej w Polichnie modliła się w łączności z Matką Najświętszą podczas uroczystej Mszy św. o godz.11, którą ks. Jerzy koncelebrował z ks. kan. Józefem Dobrowolskim. - Największy dar z Wołynia-obraz słynący łaskami Matki Bożej Loretańskiej niech tu będzie po wsze czasy i niech Wam służy.Gorliwie się tu módlcie, bo to przynosi plon obfity. Niech Was zainspiruje to, że w Lubomlu modlili się przed Nim wielcy Polacy: Tadeusz Kościuszko, Bolesław Prus. Przed sumą ludzie śpiewali różaniec. Ksiądz prałat Stefan Jastrzębski wyjeżdżał ostatni z Więcej...