WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 21 maja 2023 r.

1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. Dzisiaj o godz. 16.00 poświęcenie pól dla Polichny I i II.

2. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę są przeznaczone na budownictwo sakralne w naszej diecezji. Po Mszy św będą rozprowadzane Kremówki Papieskie przez młodzież z KSM-u, które są cegiełką wsparcia finansowego  Spotkania młodych Archidiecezji Lubelskiej. Kremówki są w cenie 7  za sztukę. Dodatkiem do kremówek będą broszury z mało znanymi historiami z życia św. Jana Pawła II. Serdecznie zachęcamy do wsparcia SMALU

3. W piątek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. 17.00, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

4. W niedzielę, 28 maja, przypada 42. rocznica śmierci Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski kolejny raz oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się przez jego wstawiennictwo za nasz naród, za naszą ojczyznę, gdyż jako zaliczony w poczet błogosławionych i świętych jest już naszym orędownikiem przed Bogiem.

5. W przyszłą niedzielę, 28 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 27 maja. Odpust w Kraśniku w kościele rektoralnym.

6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła osobom z rodzin: Wojtalaś, Gierłach, Mróz, Zarzeczna, Szczuka

Na sobotę zapraszam osoby z rodzin:

Szkutnik, Paprocki, Zarawski, Pastucha, Stec.

7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej

8. Serdecznie Bóg zapłać za prace przy parkingu. Wczoraj  udało się nam zakończyć parking przy budynku parafialnym.

W tym tygodniu pracowali:

Artur Jaskowski, Andrzej Wcisło, Krzysztof Pietura (kościelny), Krzysztof Pietura z Podlesia, Józef Szczuka, Kazimierz Kowal, Jan Krzysztoń, Feliks Pastucha, Marek Mazur, Tomasz Kowal, Michał Galek, Aleksander Garbacz, Dariusz Gąska.

Zapraszam jeszcze na sobotę, aby uporządkować ten plac przy budynku parafialnym.

W tym tygodniu patronuje nam: Piątek, 26 maja – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych, którym poświęcił się bez reszty (wspomnienie obowiązkowe).